SAĞLIK İDARECİLERİ DERNEKLERİ FEDERASYONUNDAN DUYURU

Genel Merkezi Antalya olan Federasyonumuzun ilk Yönetim Kurulu Toplantısı

aşağıda belirtilen yönetim kurulu üyelerince Antalya’da 13.09.2014 tarihinde

yapılmıştır. Federasyonumuzun Kuruluş aşaması ile ilgili idari kararlar alınmış olup

Ayrıca Üyelerimizi yakından ilgilendiren; Sağlık idarecilerine 3600 Ek Gösterge

verilmesi ve Federasyonumuzun 1. Olağan Genel Kurulunun toplantı yeri ve

tarihi ile ilgili olarak Aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Sağlık Hizmetleri ve Teknik Hizmetler Sınıfında görev yapan lisans Mezunu

bazı meslek grupları ( Biyolog, Mühendis, şehir plancısı vb. )1.derecede 3600 ek

gösterge alırken Sağlık İdarecisi lisans mezunu olarak 1.derecede 3000 ek gösterge

almamızın eşitliğe aykırı olduğunu düşünerek Ek göstergede yaşanan adaletsizliğin

giderilmesi amacı ile 1.derecede 3000 olan ek göstergemizin 3600’e yükseltilmesi için

Yüksek Öğretim Kurumu, Millet Vekilleri ve Sağlık Bakanlığı düzeyinde görüşmeler

yapılarak girişimde bulunulacaktır.Bu konudaki gelişmelerden meslektaşlarımıza bilgi

verilecektir.

2- Federasyonumuzun 1. Olağan Genel Kurulunun toplantısının 26 Ekim

saat 14.00’de Antalya Side Titreyen Göl Grand Prestige Hotelde yapılacaktır. Bu

konuda çok yakında tüm üyelerimize ayrıntılı bilgi verilecektir. Saygılarımızla.

SİDEF YÖNETİM KURULU

Genel Başkan : M. Erman EMİROĞLU

Genel Bşk.Yrd.: Cevat SONGÜL

Genel Sekreter : Mehmet ARSLAN

Genel Sayman : Ramazan Ata

Yön. Krl. Üyesi: Orhan ATASOY

Yön. Krl. Üyesi: Özer CEYLAN

Yön. Krl. Üyesi: Cengiz KİTAPCI

Yön. Krl. Üyesi: Lütfi ÖZBAY

Yön. Krl. Üyesi: Muzaffer ERK

Yön. Krl. Üyesi: Nazife ÖZTÜRK