AKDENİZ SAĞLIK İDARECİLERİ DERNEĞİ TARİHÇESİ

Derneğimiz 27Ağustos 2003 tarihinde Antalya Muratpaşa ilçesinde Sağlık idarecilerinden oluşan 7 meslektaşımız(bkz) tarafından kurulmuş olup kısa adı ilk genel kurulda “ASİD” olarak kabul edilmiş, tüzüğümüzde de belirtilmiştir.

 ASİD kuruluşundan itibaren imkanlar dahilinde 2012 yılına kadar Kurucu ve onursal başkanımız Muhittin Erman EMİROĞLU’nun, Antalya Muratpaşa ilçesindeki işyerinde yönetim faaliyetlerini sürdürmüştür.

 Daha sonra o tarihteki yönetim kurulu tarafından (bkz) 18.01.2012 tarihinde Antalya ili Muratpaşa ilçesi meltem sitelerinde zemin katta bir dükkân kiralayarak orada faaliyetlerine devam etmiştir.

Bahsedilen yerde 2014 yılında ASİD ’in önderliğinde ülkemizde ki diğer 4 mesleki dernekle birleşilerek Antalya MERKEZLİ Sağlık idarecileri dernekler federasyonu kurulmuş, daha sonra aynı yıl Ankara’daki meslektaşlarımıza devredilmiştir. SİDEF Ankara merkezli olarak halen faaliyetini sürdürmektedir.

Bir süre sonra 06.08.2016 tarihinde ki ASİD yönetim kurulu (bkz) tarafından imkanlar dahilinde daha ekonomik olarak kiralanan Dokumadaki Büyükada kooperatif sitesinde zemin katta bir dükkana taşınmak zorunda kalmıştır.

2019 yılında ki yönetim kurulumuz (bkz) tarafından hem daha ekonomik hem de ofis, toplantı salonları vb. imkânları daha iyi olan Muratpaşa Belediyesinin Sivil toplum kuruluşları için yaptığı şu an hizmet verdiğimiz Antalya Muratpaşa Belediyesi sivil toplum yerleşkesi ASSİM ‘e ofisimizi taşınmak amacıyla başvuruda bulunulmuştur.

 O tarihte Derbis kayıtlarına göre Antalya’da 2922 faal dernek var ve ASSİM’in tamamlanan bölümleri Muratpaşa Belediyesi tarafından kura ile derneklere veriyorlardı,

ASİD olarak bizde müracaat edip 13.02.2019 tarihinde saat 11.00 de yapılan kuraya katıldık. O gün müracaat eden dernek sayısı 100 den fazlaydı, 10 derneğe ofis verilecekti ve kura sonucu ASSİM STK yerleşkesinde derneğimize bir ofis verilmiştir.

Daha sonra Muratpaşa Belediye Başkanlığı ile yaptığımız protokolün Antalya Valilik Makamınca 29.03.2019 tarihinde onaylanması üzerine 26.04.2019 tarihinde Dernek ofisimize taşındık ve halen 127 sivil toplum kuruluşu ile beraber bu yerleşkede faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.  Sevgi ve saygılarımızla. 20.10.2021

ASİD Yönetim Kurulu