24 Mart 2021 tarihindeki Genel Kurulumuzda seçilen yeni Yönetim Kurulumuz aşağıda belirtilmiştir.

AKDENİZ SAĞLIK İDARECİLERİ DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU

1. Mehmet ARSLAN Yönetim Kurulu Başkanı
2. Mustafa ÇELİK Başkan Yardımcısı
3. Nazife ÖZTÜRK Sayman
4. Mustafa ÇOBAN Genel Sekreter
5. Fatma ÜZÜMCÜ Yönetim Kurulu Üyesi

DENETİM KURULU

1. Hüseyin SAMUR Denetim Kurulu Üyesi
2. Mevlut ÖZKARAN Denetim Kurulu Üyesi
3. Halil ÖZKAN Denetim Kurulu Üyesi