2016-2021 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

          Derneğimizin kuruluşundan bugüne kadar hizmet veren Yönetim Kurullarında görev alan üyelerimiz (bkz) web sayfamızda belirtilmiştir. Hepsine ayrı ayrı verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Derneğimizin kuruluşundan belirtiğimiz tarihe kadar dönemdeki faaliyetler O dönemin başkanları veya yönetim kurulu üyelerince belirtikleri takdirde web sayfamızda yayınlayacağız.

          Siz değerli üyelerimizi bilgilendirmek amacıyla 2016 yılından itibaren Derneğimizin Başkanlığı yaptığım dönemle ilgili idari-mali ve teknik faaliyetlerimizi başlıklar halinde aşağıda tarih sırasına göre kısaca özetlemeye çalıştım.

 1. Derneğimiz Merkezi: Derneğimiz. 06.08.2016 tarihinde ki yönetim kurulumuzun (bkz) fedakarlığıyla imkanlar dahilinde daha önceki ofisten daha ekonomik olarak kiralanan Dokumadaki Büyükada kooperatif sitesinde zemin katta bir ofise taşınmıştır.
 2. Derneğimizin Yeni Ofisi: 2019 yılında ki yönetim kurulumuz (bkz) tarafından hem daha ekonomik hem de ofis, toplantı salonları vb. imkanları daha iyi olan Muratpaşa Belediyesinin Sivil toplum kuruluşları için yaptığı şu an hizmet verdiğimiz Antalya Muratpaşa Belediyesi sivil toplum yerleşkesi ASSİM ‘e ofisimizi taşınmak amacıyla başvuruda bulunulmuştur tarihte Derbis kayıtlarına göre Antalya’da 2922 faal dernek var ve ASSİM’in tamamlanan bölümleri Muratpaşa Belediyesi tarafından kura ile derneklere veriyorlardı, ASİD olarak bizde müracaat edip 13.02.2019 tarihinde saat 11.00 de yapılan kuraya katıldık. O gün müracaat eden dernek sayısı 100 den fazlaydı, 10 derneğe ofis verilecekti ve kura sonucu ASSİM STK yerleşkesinde derneğimize bir ofis verilmiştir. Daha sonra Muratpaşa Belediye Başkanlığı ile yaptığımız protokolün Antalya Valilik Makamınca 29.03.2019 tarihinde onaylanması üzerine 26.04.2019 tarihinde Dernek ofisimize taşındık ve halen 127 sivil toplum kuruluşu ile beraber bu yerleşkede faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.
 3. Türkiyeden ASİD’in 5 farklı Avrupa ülkesindeki kuruluşlarla ortak Avrupa birliği projemiz 01Ekim 2016 tarihinde başladı ve 2018 yılında başarıyla tamamlandı; Care for carers isimli projemiz; Derneğimiz Üyesi Dr. Mustafa ÇOBAN’ın girişimleri ve çalışmaları sonucu 01 Ekim 2016’da başlayan 2 yıl süreli Koordinatörü İngiltere olan, Avusturya, İtalya, İsveç ve Hollanda olmak üzere 5 Avrupa ülkesinin kuruluşu ile beraber ortağı olduğumuz Care for carers isimli projemiz 2018 sonbaharında tamamlandı.
 4. Proje ve Akreditasyon Çalışmaları: 22.04.2018 tarihindeki 8.Olağan Genel Kurul toplantısı sonrası Yönetim kurulumuzca 26.04.2018 tarihinde ilk toplantısını yaparak başladığımız bu dönemde, Care for carers adlı projemiz halen devam ediyordu ve 2018 yılsonunda tamamlanacaktı. Ancak bu projede Türkiye’de tek ortağı olmamız derneğimizin idari, mali ve teknik bakımından iyi bir alt yapısı ve deneyimi olmasına neden oldu. Bu tür işlemlerin devamlılığı olması için, toplumda Sağlık idarecilerinin tanıtımı ve neler yapabileceklerini göstermek adına farkındalık yaratmak amacıyla yeni proje girişimleri yapmak ve yeni mezun meslektaşlarımıza derneğimiz üzerinden imkânlar sunabilmek için yeni arayışlara girdik, Bu dönemde bir çok sefere çıktık, yaptığımız bir çok proje başvuruları kabul edilmedi, yılmadık aksine daha da hırslandık.
 5. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından ASİD akredite edilerek 31.12.2020 tarihine kadar süreli Kalite Sertifikası verilmiştir. Bu konuda Özellikle Dr. Nazife ÖZTÜRK ve Dr. MustafaÇOBAN’ın aşırı özverili çalışmaları ve arayışları ile yönetim kurulumuzun da gayretleri ve destekleri sonucunda öncelikle derneğimizi akredite edebilmek için Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Başkanlığına sunmuş olduğunuz akreditasyon / kalite sertifikası talebimiz, Akreditasyon / Kalite Komitesinin 05.09.2019 tarih ve 2019/ 2 sayılı kararıyla sonuçlandırılmış ve Derneğimiz 906066666 referans numarası ile Destekleyen (Gönderen/Koordinatör)  olarak akredite edilerek 31.12.2020 tarihine kadar süreli Kalite Sertifikası verilmiştir. Daha sonra çalışmalarımız dikkate alınarak bu süre ilgili başkanlıkça sertifikamız 2027 yılına kadar uzatılmıştır.
 6. Akreditasyon Çalışmalarımız; Bu konuda Proje yetkilimiz Dr.Nazife ÖZTÜRK’ün girişimleriyle 2020 yılı Ocak ayında 2 gönüllümüzü 1 yıllığına Bulgaristan’ın Sofya şehrindeki sözleşme yaptığımız kuruluşa gönderdik, daha sonra Bu yılda yine aynı kuruluşla sözleşme yenileyerek 2021 Ocak ve Haziran aylarında iki gönüllümüzü daha yine uzun süre bir yıllığına aynı kuruluşa gönderdik. Yine 2021 Temmuz ayında bir gönüllümüze daha kısa süreliğine İspanya ‘ya gönderdik. Bu konuda diğer ülke kuruluşlarıyla çalışmalarımız halen devam ediyor, imkânlar dâhilinde genç gönüllülerimizi göndermeye devam edeceğiz.
 7. Halen devam eden projelerimiz: Derneğimiz Yönetim kurulu üyesi ve saymanı Dr. Nazife ÖZTÜRK’ün Proje yetkilisi olarak 2020 yılı Ekim ayı içinde derneğimiz adına hazırlayıp başvurduğu proje 31.12.2020 tarihinde Derneğimizin Koordinatör Kuruluş olarak kabul edildiğinden, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığıyla Avrupa Dayanışma Programı kapsamında Sözleşme yapabilmemiz için Derneğimiz adına Türkiye Noterler Birliğinden(TNB) Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ile Yönetim Kurulu Başkanı ve Proje Yetkilisi adına E-İmza alınmış, daha sonra Vergi dairesi ve SGK’dan derneğimizle ilgili güncel bilgiler yazılı olarak alınıp TURNA sistemine yükleyerek İmzaladığımız 25/01/2021 tarih ve 2020-3-TR01-ESC11-096473 sayılı Hibe Sözleşmesine istinaden Koordinatörü olduğumuz Projemize göre yurt dışı ortaklarımızın olduğu ülkelere 2 aylık süreler için 8 gönüllü 8 aylık süre için 2 gönüllü olmak üzere toplam da 10 gönüllü gönderilecektir. Projemiz dahilinde 08 Eylül 2021 tarihinde İspanyada ki kuruluşla yaptığımız sözleşmeye istinaden, 24 Eylül 2021 tarihinde 2 gönüllümüz 8 ay süreli İspanya’ya gönderilmiş olup, Bu konuda Proje Yetkilimiz D.Nazife ÖZTÜRK ve Porje Asistanı Halil KURÇ tarafından yeni projelerimizle ilgili Yurtdışı kuruluşlarla sürekli olarak internet üzerinden skype görüşmeleri yapılarak ortak arayışlarını sürdürmektedirler, Bu doğrultuda uygun bulduğumuz yurtdışı kuruluşlarla koordinatör kuruluş olarak sözleşmemizi imzalayarak, Proje sürecinde plan dahilinde Gönüllülerimizi Yurt dışına göndermeye devam edeceğiz.
 8. Proje işlemlerinde mevzuat uygulamaları ve KDV İstisna Sertifikası: Proje konusunda ki uygulamalarda ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılmaktadır. Ancak bu konuda uygulamalarda çelişkiye düştüğümüz özellikle bütçe çalışmalarıyla ilgili durumlarda Maliye Bakanlığımızdan görüş alarak gelen özelgelere göre işlem yapılmaktadır. Ayrıca,Türkiye-Avrupa Birliği  (IPA II) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği hükümlerine istinaden Proje işlemlerinde Maliye Bakanlığı Vergi dairesi Başkanlığına başvurumuzu yaparak sertifika alınmıştır. Daha önce 2016 yılında ekim ayında başlayan projemiz için başvurumuzda bir çok kuruluşun bu konuda sıkıntı yaşadığı ve alamadığı hatta bizim kendi üyelerimizden olumsuz görüşler olmasına rağmen ilgili mevzuat dahilinde yatığımız başvuru sonucu çok kısa süre içinde olumlu dönüş aldık ve proje sürecinde uyguladık. 2021 yılında başladığımız proje dâhilinde yaptığımız başvuruda Maliye Bakanlığı Vergi dairesi Başkanlığınca çok kısa sürede çözümlenerek sertifikamız verilmiştir.
 9. Projemiz kapsamında Gönüllü İlanı: Yeni projemiz kapsamında yurt dışına göndereceğimiz gönüllülerimizi belirlemek için gidiş dönemleri öncesi sosyal medya ve web sitemizden ilan veriyoruz. Bu konuda özellikle “ www.asid.org.tr “ web sitemizi sürekli takip edilmesini istiyoruz.
 10. E-Bülten: Tüzüğümüzün 2.maddesi 4. fıkrasının 3. Bendi ve 10.maddesinin 4. fıkrasının 10.bendine istinaden Derneğimiz adına faaliyetlerimizi ve projemizle ilgili çalışmaları ve mesleki konuları içeren ücretsiz 3 aylık dönemler halinde yayınlayacağımız E- Bülten çalışmalarımız devam ediyor.
 11. Derneğimizin İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünce yapılan Denetim: Antalya Valiliğinden alınan Makam onayı ile 01.02.2021 pazartesi günü 2003 yılında kurulan derneğimiz ilk defa ciddi bir denetim geçirdi. Bu denetimde son 3 yıllık evraklarımız ve hesaplarımız incelendi, herhangi bir sorun yaşamadan başarıyla denetimimizi tamamladık.
 12. Derneğimizin Üye Sayısı: Başkanlığını yaptığım 2016 yılanda ilk iş olarak DERBİS kayıtlarında 32 olarak görünen üye sayımız, bu konuda ciddi bir çalışmayla kayıtlar incelenerek, düzeltmeler yapılmıştır. Daha sonra Meslektaşlarımızla kurulan iletişim sonucu kısa sürede üye sayımızda artış olmuştur.Bu süreçte  2021 yılına kadar 67 yeni üye kaydı yapılarak, DERBİS kayıtlarında şu an 94 asıl üye,5 fahri üyemiz olmak üzere toplamda 99 aktif üyemiz bulunmaktadır.
 13. Derneğimizin bu süreçteki sosyal etkinlikleri ve Eğitim katılımları:
 • 09 Haziran 2016 Perşembe, ASİD geleneksel sağlık idarecileri iftar yemeği-Antalya orduevi
 • 14-16 Ekim 2016 tarihlerinde Sağlık İdarecileri Geleneksel Sonbahar toplantımız- Antalya Manavgat Titreyen Göl Grand Prestige Hotel
 • 21 şubat – 10 mart 2017 tarihleri arasında, Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan “Yerel Sivil Toplum Kuruluşlarının Kapasitesinin ve Kamu – Sivil Toplum Kuruluşları (STK) İşbirliğinin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında; AB Bakanlığı Antalya İl Temsilciliği tarafından düzenlenen  “STK Kapasite Geliştirme” ve  “AB Metodolojisine Göre Proje Hazırlama”  eğitimlerine davetli olarak katıldık. Antalya Sunis Hotel ve Akra Barut Otel
 • 29-30.Nisan.2017 tarihlerinde Akdeniz Sağlık İdarecileri Derneği olarak care for carers projemizin tanıtımı yapılmış, Ayrıca delegelerimizle Sağlık İdarecileri Dernekleri Federasyonu II. Olağan Genel Kurul Toplantısına katılım sağlanmıştır.. Casa De Maris Hotel – Marmaris,
 • 11-13 Mayıs 2017 tarihlerinde, İzmir UKEYF fuarına davet edilen derneğimiz, fuarda stand açarak sağlık idarecileri ve care for carers projemizi başarıyla tanıtmıştır.
 • İkincisi 17-19 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen ikinci İzmir UKEYF Fuarı ve Kongresine tekrar davet edildik ancak o günkü şartlar dâhilinde katılamadık.
 • 15-16 Mayıs 2017 tarihlerin AB Bakanlığı Antalya il temsilciliği tarafından 21 Şubat – 10 Mart 2017 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen “Yerel Sivil Toplum Kuruluşlarının Kapasitesinin ve Kamu-STK İşbirliğinin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Destek Projesi” eğitimlerine davetli olarak katıldık. Akra Barut Hotel –Antalya
 • 07 Haziran 2017 tarihinde, ASİD geleneksel sağlık idarecileri iftar yemeği- Akdeniz Üniversitesi Sosyal Tesisler Kır restorant.
 • 17-18 Temmuz 2017 tarihlerinde, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yerel STK’lara yönelik olarak uygulanacak olan Yerel STK’lar Hibe programının tanıtımı amacıyla Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Antalya, Akra Barut Otel de düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldık.
 • 22-29 Ekim 2017 tarihleri arasında Sağlık İdarecileri 2017 yılı geleneksel sonbahar toplantısı-Antalya Manavgat Side Titreyen Göl Grand Prestige Hotel
 • 18-21 Aralık 2017 ve 25-27 Aralık 2017 tarihlerinde, Avrupa Birliği Bakanlığı Antalya Temsilciliği ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen “Yerelde Kurumsal Kapasite Geliştirme” eğitimine davetli olarak katıldık.
 • 10-11 Ocak 2018 tarihlerinde “Avrupa Birliği Bakanlığı Antalya Temsilciliği ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen yapılacak Erasmus+” konulu eğitim programına davetli olarak katıldık.
 • 20-23 Nisan 2018 tarihlerinde Sağlık İdarecileri geleneksel ilkbahar toplantısı  dahilinde ASİD 8.olağan genel kurul toplantısı ve care for carers adlı projemizin tanıtım toplantıları yapılmıştır. Manavgat Titreyen Göl Otıum Eco Club hotel.
 • 31 Mayıs 2018 tarihinde Sağlık İdarecileri İftar Yemeği, Antalya Park Orman Restorant.
 • 02 -05 Kasım 2018 tarihleri arasında ASİD geleneksel Sonbahar toplantısı- Manavgat Grand Prestige Hotel.
 • 18 Aralık 2018 de Ankara da Sidefin düzenlediği Sağlık İdarecilerinin 55.yıl etkinliklerine katıldık.
 • 02.2019 tarihinde Derneğimiz adına Yönetim Kurulu olarak Isparta Süleyman Demirel Üniversitesinde(SDÜ) meslektaşlarımızı ziyaret ettik.
 • 02 Mart 2019 tarihinde Cumartesi sabah Konyaaltı öğretmenevinde derneğimiz üyeleriyle Kahvaltı etkinliği yaptık.
 • 20-23 Nisan 2019 tarihleri arasında Geleneksel Sağlık İdarecileri İlkbahar toplantımız. Otıum Eco Club hotel-Manavgat.
 • 05.2019 tarihinde, ASİD geleneksel sağlık idarecileri iftar yemeği Antalya Denizimpark restorant.
 • 20-23 haziran 2019 tarihlerinde İstanbul Üsküdar Üniversitesinde yapılan 4.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetim Kongresine bildiri gönderip katılmaları uygun bulunan üyelerimizin kongreye katılmaları sağlanmıştır.
 • 25-29 Ekim 2019 tarihlerinde Sağlık İdarecilerinin Geleneksel Sonbahar toplantısı. Antalya Manavgat Grand Prestige Hotel.
 • 12-14 eylül 2019 tarihlerinde Kosova 10.Uluslararası Sağlık Bilimleri sempozyumuna Yönetim kurulu üyelerimizden Nazife ÖZTÜRK ve Fatma ÜZÜMCÜ’yü gönderdik, Aynı zamanda Kosova heimer college ile işbirliği anlaşması yaptık.
 • 2020 yılında pandemi nedeniyle etkinlikler ve genel kurul toplantımız ertelenmek zorunda kalınmıştır. Bu süreçte Yönetim Kurulu toplantılarımız dışında hiçbir etkinlik yapılamamıştır.
 • 24 Mart 2021 tarihinde ASSİM’ de 9. Olağan genel kurulumuzu gerçekleştirdik.
 • 18 Ekim-02 Kasım 2021 tarihleri arasında; ASSİM organizasyonunda, Proje konularında Valilik ve Akdeniz Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen eğitimlere davet edildik. Yönetim kurulumuzdan Fatma ÜZÜMCÜ’nün  katıldığı  eğitimler  başarıyla tamamlamış ve  sertifikasını almıştır.
 • ASİD’in kuruluş yıl dönümü olan 27 Ağustos 2021 tarihinde A.Ü. Sosyal tesislerinde üyelerimizle beraber kutlama etkinliği yapılmıştır.
 • 29-31 Ekim tarihlerinde de Geleneksel hale gelen Sağlık İdarecileri Sonbahar toplantımızı SİDEF ‘le beraber organize ederek Side Crown Sunshine Hotel- Antalya’da gerçekleştirdik.
 • 7 aralık 2021 tarihinde Antalya Sivil toplumla ilişkiler müdürlüğü tarafından davet edildiğimiz  “Sivil Topluma Rehberlik “Çalıştayına Yönetim kurulu üyemiz Dr. Nazife ÖZTÜRK katılmış ve  başarıyla tamamlamıştır.

Bundan sonraki süreçte de mücbir bir sebep olmadığı takdirde aynı şekilde etkinliklere devam edilecektir.

14.Yıllık Beyannameler: 2016-2017-2018-2019-2020 ve 2021 yıllarına ait faaliyetlerimizi ve mali durumumuzu belirten beyannamelerimiz her yıl mevzuat gereği 4 aylık süresi olduğu halde düzenli kayıt tutulduğundan Ocak ayı içinde zamanında aksatılmadan DERBİS üzerinden Antalya Valiliğine bildirilmiş ve onaylanmıştır.

15.Üyelerimiz arası iletişimde; özel günlerdeki paylaşımlar, bireylerin yakınlıklarını güçlendiren unsurlardandır. Bu ilkeden yola çıkarak, Yönetim kurulu olarak, Üyelerimizle ilgili haberimiz olması durumunda, Üyelerimizin Düğün, nişan, hasta ziyaretleri, atama vb. durumlarında kısaca iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmaya çalıştık. 2016 yılından itibaren haberimiz olan her durumda derneğimiz adına çiçek göndermeyi ve Günümüzde gelişen iletişim teknolojilerinden yaralanarak sosyal medya ve web sitemizden aralıksız her resmi ve dini bayram ve özel günler kutlanmakta, Üyelerimizle ilgili haberlere yer verilmektedir. Bu konuda çok güzel bir alışkanlığımız oldu. Bu durum bundan böylede yönetim kurulunun görevi olarak devam edecektir.

16.Web sitemiz: Derneğimizin mevcut “ https://www.asid.org.tr “ internet sitesinin sürekli sorun çıkarması, ihtiyaca cevap veremez hale gelmesi nedeniyle, 08 Temmuz 2019 tarihinde Güncel teknolojiye uygun ” aynı web adresiyle ” asid.org.tr “ yeni bir web sitesinin daha önceki web sitemizi yapan ve sorumlu olan MMC İnternet hizmetleri- Güven UZMAN’a derneğimiz bütçesinden yaptırılarak Web sitemiz güncellenmiştir.

17.İdari işlemler : Bütün faaliyetlerimiz karar alınarak gerçekleştirilmiş ve görev süremiz boyunca 287 sayfalık karar defterimizin 101.sayfasında devraldık, Şuan defterin son 3 sayfası kalmış olup, 2016 Yılından Başkan olduğum dönemden bu güne kadar 183 sayfada 600’e yakın farklı konularda karar alınmıştır, Bu kararları almak içinde bu süre içinde en az 150 civarında da Yönetim kurulu toplantısı yapılmıştır. Ayrıca yine bu süreçte Toplam gelen evrak kaydı sayımız 162,  giden evrak kaydı sayımız 195 adettir, Kısaca Görev dönemimizde bürokratik ve mevzuatsal işlemlerin aksatılmadan sürdürülmesine azami ciddiyet gösterilmiştir. Derneğimiz Gelen ve Giden evrak, Üye defteri, Karar ve işletme defterleri ilgili mevzuat gereği zorunlu olduğundan Noter tasdikli veya dernekler müdürlüğünden tasdikletilmektedir. Bu konuda  mevzuat hükümlerine göre  yapılan her işlemin iş akımıyla ilgili bilgilendirmek yapmak amacıyla bir çalışma başlattık, çok yakında web sitemize yeni bir sayfa ekleyerek sizlerle paylaşacağız.

        2020 yılından bugüne kadar pandemi nedeniyle genel kurul toplantımız ertelenmiş, daha sonra        24 Mart 2021 tarihinde Olağan genel kurulumuz yapılmıştır. Ancak bu süreçte ve daha sonra pandemi mazeretinin arkasına saklanmayıp Yönetim Kurulu toplantılarımız aralıksız olarak devam etmiştir. Bu dönem içinde yönetim kurulu üyemiz Dr. Nazife ÖZTÜRK’ün özverili çalışmaları sonucu birçok Avrupa birliği projesine hem koordinatör, hem de ortaklık ile Avrupa Birliği Başkanlığına Lider Kuruluş olmamız için başvuruda bulunduk. Ayrıca Avrupa Birliği Başkanlığına Destekleyen – Ev Sahibi / Lider Kuruluş olmamız talebinde bulunulmuştur.Ayrıca yine Yönetim kurulu üyemiz Dr.Mustafa ÇOBAN’ın özverili çalışmaları sonucunda Almanya’daki bir kuruluşun koordinatörlüğünde Sağlık personelinin sınır ötesi hareketliliklerinde rehber oluşturmayı hedefleyen  “Development of a guideline and digital educational material for healthcare professionals planning mobility” adlı projeye ortak olarak başvuru yapılmıştır. henüz bu girişimlerimiz sonuçlanmadığı için ayrıntılı bilgi verilmemiş  olup Kısaca faaliyetlerimiz aynı tempoyla devam etmektedir.

       Yönetim kurulumuzun görevi süresince her 3 ayda bir Her türlü faaliyetleri güncelleştirilip bu rapora eklenerek siz değerli üyelerimiz bilgilendirmeye devam edilecektir. Saygılarımızla. Güncellleme; 03.01.2022

 • Mehmet ARSLAN
 • ASİD Yönetim Kurulu Başkanı