Aylık Arşivler: Eylül 2014

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ, Geleneksel hale gelen son bahar toplantılarını bu yıl Sağlık İdarecileri Dernekler Federasyonu organize etmektedir. Aynı zamanda Federasyonumuzun 1. Olağan Genel Kuruluda 26/10/2014 Pazar günü saat 14:00’de yapılacaktır.Yarım asır sonra kavuşabildiğimiz çatımızın altında ilk genel kurulumuzun mutluluğunu birlikte yaşamak istiyoruz. İlk mezunlarımızdan bu güne kadar 4000’e yakın mezun veren okulumuzun mezunları birbirini tanıma fırsatı […]

(Tüm Meslektaşlarımızın Aşağıda belirtilen Konuda Olumlu yada Olumsuz Görüşlerini ve varsa ek bilgilerini belirtmelerini bekliyoruz)MESLEKTAŞLARIMIZA 3600 EK GÖSTERGE TALEBİMİZ !Bilindiği gibi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36. Maddesinde belirtilen Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı içinde Sağlık İdarecisi unvanı da yer almaktadır.Ayrıca 36 ncı maddenin Ortak Hükümler başlıklı (A) fıkrasının 5 inci bendinde de; […]

Genel Merkezi Antalya olan Federasyonumuzun ilk Yönetim Kurulu Toplantısı aşağıda belirtilen yönetim kurulu üyelerince Antalya’da 13.09.2014 tarihinde yapılmıştır. Federasyonumuzun Kuruluş aşaması ile ilgili idari kararlar alınmış olup Ayrıca Üyelerimizi yakından ilgilendiren; Sağlık idarecilerine 3600 Ek Gösterge verilmesi ve Federasyonumuzun 1. Olağan Genel Kurulunun toplantı yeri ve tarihi ile ilgili olarak Aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1- Sağlık […]