Aylık Arşivler: Ağustos 2011

Çocukluk yaşlarından itibaren insanlar diğer kişileri etkileme ve onları kendi fikirleri doğrultusunda yönlendirme çabası içersine girmektedir. Diğer insanları yönetme ve yönlendirme davranışlarını çok küçük yaşlarda oynan oyunlarda görmek mümkündür. İlköğretime başlamadan önceki çocuk oyunlarında bile grubun içersinde diğer çocuklara rollerini paylaştıran, oyunun kurallarına göre oynanıp oynanmadığına karar veren kişiler bulunmaktadır.

1.GİRİŞ: İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda günlük hayatımızı hareketlendirerek etkileyen em önemli kavram şüphesiz KALİTE olmuştur. Özellikle Savunma Sanayinin Kalite gereksinimlerinin baskısı sonucu geliştirilen Kalite Güvence Sistemleri Kalite Kontrol mantığının Kalite Üretimi anlayışına dönüşmesine sebep olmuştur. Tüm bu değişimler Kalite Güvence Sistemlerinin disipliner anlamda tahsis edilmesi ve sürekliliğinin sağlanması ile mümkün kılınmıştır. Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı tarafından […]

Hayatımızda bazı kavramlar vardır ki bunlar, başarıya açılan kapının anahtarlarıdır. Ama içlerinden bazıları öyle anahtarlardır ki biri kapının üst kilidini açarken, diğeri alt kilidini açmaktadır. Yani, ikisi birden elinizde olmadan başarıya ulaşmanız mümkün değildir. Servet ve sermaye de böyle kavramlardandır. Bu iki kavram birbirine o kadar bağlıdır ki bazen insanların dikkatsizliklerinden faydalanarak onları da şaşırtırlar. […]

Sağlıkta Dönüşüm Programı öncesi 1995 yılından bu güne kadar halen Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığım Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi eski binasında iken (o zaman adı Antalya Devlet Hastanesiydi) kullandığımız pek çok cihaz, makine, möble eski idi. Merkezi iklimlendirme yoktu. Vatandaşlar koridorlarda muayene sıralarını beklerken yazın sıcak ve nem nedeniyle işkence çekiyorlardı.