MİSYON: Üyelerinin sosyal, kültürel, sportif, mesleki ve bilimsel yaşantılarına katkıda bulunacak etkin çalışmalar yapmak, aralarındaki dayanışmayı arttırmak, mesleki sorunlar ile ilgilenmek, benzer isimlerde faaliyet gösteren diğer dernek ve kuruluşlarla temas ve iş birliğinde bulunmak ve gerektiğinde bu kuruluş ve derneklerin çalışmalarına katılmak, sağlık hizmetleri ve yönetimiyle ilgili olarak, Ulusal ve uluslararası alanda, Sağlık turizmi, kültürel etkinlikler, nadir hastalıklar, mesleki eğitim, çevre, sosyal hizmetler, gençlik, yaşlılık ve engelli, kadın vb. incinebilir gruplara yönelik olmak üzere yukarıda belirtilen tüm konuların kapsamı doğrultusunda eğitim, araştırma ve projeler yapmak, Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek.

VİZYON: Ulusal ve uluslararası alanda, Sağlık idareciliği mesleğini tanıtımı ve saygınlığını artırmak amacıyla, Sağlık sektöründe yönetsel düzeyde bilimsel araştırmaları planlamak, yürütmek, değerlendirmelerde bulunmak, sağlık yönetim politikalarına katkıda bulunmak, üniversiteler ile işbirliğine giderek danışmanlık, yatırım, yönetim geliştirme, sağlık arz ve talepleri, piyasa analizi, sağlık hizmet araştırmaları, alanında projeleri koordineli olarak yürütmek, sağlık kurumları yöneticileri meslek grupları olarak sağlık yönetimi sorunlarına çözüm sunmak ve önerilerde bulunmak, Sağlık Hizmetlerinin Yönetimi ve eğitimi ile eğitim müfredatı alanında çalışmalar yapmak, Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,