Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı doğrultusunda; Sağlık sistemini ve hastaneleri daha çağdaş yönetim anlayışı ile yönetmek ve hekimi sağlık hizmeti üretiminde tutmak, mesleki görevi dışında kullanmamak için, Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına idareci yetiştirilmesi  amacıyla, Sağlık Bakanlığı bünyesinde Sağlık İdaresi Yüksek Okulu kurularak 18 Aralık 1963 tarihinde lisans düzeyinde Öğretimine başlamıştır.

Daha sonra 5.6.1970 tarih ve 800 Sayılı Hacettepe Üniversite Senatosu kararı ile Hastane İdaresi Yüksek Okulu kurulmuş ve 1975 yılına kadar lisansüstü eğitim vermiştir. 6.11.1975 tarih ve 75-816 Senato kararı ile Lisans programı da açılarak okulun adı “Sağlık İdaresi Yüksek Okulu” olarak değiştirilmiştir. Sağlık Bakanlığına bağlı okul ile Hacettepe Üniversitesine bağlı okul, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa dayalı olarak çıkarılan 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tek bir okul olarak Hacettepe Üniversitesi içinde birleştirilmiştir. 24.04.2006 tarihinde 008913 sayılı Yüksek öğretim Kurumu tavsiye kararı ve Hacettepe Üniversitesi senatosu kararı ile İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’ne (İİBF) “Sağlık İdaresi Bölümü” olarak bağlanmıştır.

Bugün Ülkemizde 43 Üniversitede, lisans düzeyinde Sağlık Yönetimi bölümü açılmış olup her yıl beşbinin üzerinde öğrenci mezun olmaktadır. Ayrıca Sağlık Yönetimi Bölümü’nün mezunları, YÖK Yürütme Kurulu’nun kararı uyarınca Sağlık Bilimleri Lisansiyeri sayılmakta ve “Sağlık İdarecisi” unvanı almaktadır. Saygılarımla.

Mehmet ARSLAN
Akdeniz Sağlık İdarecileri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı