KURULUŞ İÇİ KALİTE TEKİKLERİNE DEĞİŞİK BAKIŞ AÇISI:”PLANSIZ İÇ KALİTE TETKİKLERİ”

1.GİRİŞ:

İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda günlük hayatımızı hareketlendirerek etkileyen em önemli kavram şüphesiz KALİTE olmuştur. Özellikle Savunma Sanayinin Kalite gereksinimlerinin baskısı sonucu geliştirilen Kalite Güvence Sistemleri Kalite Kontrol mantığının Kalite Üretimi anlayışına dönüşmesine sebep olmuştur. Tüm bu değişimler Kalite Güvence Sistemlerinin disipliner anlamda tahsis edilmesi ve sürekliliğinin sağlanması ile mümkün kılınmıştır. Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı tarafından dünya çapında başarılı olmuş kuruluşların sistemleri üzerinde yapılan araştırmaların neticesinde geliştirilen ISO 9000 serisi standardlar Genel Kalite Yönetim Standardlarıdır. Kuruluşlara Kalitenin sağlanmasında ve sürekliliğinin oluşturulmasında sadece rehber olabilecek tarzda kullanılabilmektedir.

Kalite Güvence Sistemlerinin emniyet kilidi konumunda olan “Kuruluş İçi Kalite Tetkikleri” sistemlerini yaşatmak ve geliştirmek amacında olan kuruluşlar için vazgeçilmez bir konumdadır. Bilindiği üzere özellikle ISO-9000 Standart Serileri’nin bir maddesi olan Kuruluş İçi Kalite Tetkikleri, belli bir düzende ve planda yapılmak durumundadırlar. Belli bir dönemde rutine oturan bu tetkikler, planlı olmalarının getirdiği bir takım dezavantajlar oluştururlar. Sistemin yaşaması ve gelişmesi için her şeyden önce tüm çalışanlarca felsefenin özümsenmesi gerekmektedir. Genelde kuruluşların çektiği en büyük sıkıntı bu noktada odaklanmaktadır.

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ