SAĞLIK İDARECİLİĞİ VE İNOVASYON

Son yıllarda, özellikle işletmelerin dilinden düşürmediği bir İngilizce sözcük var innovation! Türkçe okunuşu ile inovasyon, yani; değişiklik yapma, yenilik getirme vs. İşletmeler için sihirli bir sözcük haline gelen İnovasyonu yenilenme gibi algılayacak olursak elbet yönetimde de inovasyon olacaktır. Yeni yaklaşımlar ortaya çıkarabilecek yeni yönetim ilkeleri oluşturmak, Çalışanlar inovasyona dahil edebilmek için Bu işin en iyi yöntemi iş yerinde içinde etkin çalışan bir “öneri sistemi” kurmak tabi ki bunu yaparken de Çalışanlara önerilerinin işe yaradığını göstermek, hayata geçirmek de gerekiyor.
Aynı zamanda İnovasyon farklılaşmak için fark yaratmak fark yaratmak için farklı bakmaktır.Konunu daha iyi anlaşılması için bir çok alandan örnek verirsek;5018 sayılı kanunun harcama konusunda üst yöneticiden idari birimlere yetki devri bir yönetim inovasyonudur.  Bir hastanenin hastalarına muayene olmaları için randevuyu ya da elden vermekte olduğu tahlil sonuçlarını internetten veriyor olması da bir hizmet inovasyonudur.
Bu konu ile ilgili Tarihte de birçok örneğe rastlarız; Fatih sultan Mehmet’in İstanbul’u Fethinde Bizanslıların İstanbul’un savunması için kale kapılarını taşlarla örmeleri ve Haliç ağzına bir zincir germelerine rağmen Gece Osmanlı savaş gemilerini yağlı kütükler üzerinde kızak üstünde kaydırılarak karadan Haliç’e indirtmesi, Sultan Dördüncü Murad döneminde de, Hazerfan Ahmed Çelebi’nin kanat takarak Galata Kulesi’nden Üsküdar’a uçması, Truva’nın bir tahta at hilesi ile ele geçirilmesi de inovasyon fikridir.
Her Yöneticinin Yönetim anlayışında belirli formüller mutlaka vardır. Sonuçları değiştirip monotonluktan kurtarmak çalışanları motive etmek için bazen formüllerle oynamak ve farklılık getirmek gerekir. Aksi takdirde sonuç hep aynıdır İlerleme yoktur. Bu durumu farklı bir biçimde matematiksel olarak açıklarsak; Aklınızdan herhangi bir sayı tutun bu sayıyı iki ile çarpın on ilave edin ikiye bölün tuttuğunuz sayıyı çıkarın sonuç hep beştir. ((2x + 10) / 2 ) – x = 5 ) Bu durumda sonucu değiştirmek için diğer değerlerle oynamak veya değiştirmek gerekir. Kısaca yeni değerler ile yeni yaklaşımlar ve yeni yönetim ilkeleri oluşturarak yönetimde de inovasyon Çalışma ve iş yapış yöntemlerinin geliştirilmesi ile farklılaştırılması ve yenilenmesi yapılmalıdır.
Sağlık idarecileri olarak sıradan bir idarecilik bakışını bırakarak inovasyon konusunda çalışmalarımızla enilikçi ve farklılaşmaya dayalı atılımlar yapmalıyız Hoşça kalın! 10.05.2011
Mehmet ARSLAN