ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI

Yönetmelik yayınlandı ancak Kamu İhale Kurumunun yaptığı duyuruda bu uygulama şimdilik Yönetmeliğin yürürlüğe alınması ile birlikte, pilot idare olarak belirlenen idareler tarafından tıbbi cihaz ve sarf malzemesi alımı ihalelerinde elektronik teklif uygulaması gerçekleştirilebilecektir. Yönetmeliğin tekliflerin elektronik ortamda alınmasına ilişkin hükümleri, sadece söz konusu ihalelerde uygulanacaktır. Pilot idare olarak belirlenen idareler tarafından tekliflerin elektronik ortamda alınması suretiyle gerçekleştirilecek alımlar dışındaki ihalelerde teklifler ikinci bir duyuruya kadar elektronik ortamda alınmayacaktır. Bu konuda eğitimler düzenlenmekte birçok yazı yazılmakta isede sizlere halen mevcut mevzuat hükümlerine göre özet halinde E-İhale öncesi yapılacaklar ve E-İhalenin gerçekleşmesi ile ilgili iki farklı konuda yazı hazırladım. Faydalanmanız dileğiyle saygı ve selamlar.08.04.2011

 

 

MEHMET ARSLAN

Not: Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğine; Kamu ihale kurumunun www.kik.gov.tr adresinde mevzuat bölümünden ve www.resmigazete.gov.tr adresinde resmi gazete arşiv bölümünden yayınlandığı 20.03.2011 tarih ve 27880 sayılı Resmi Gazeteye erişebilirsiniz.