HASTANE MÜDÜRLERİNİN DİKKATİNE!

 

Yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliğinin 101.maddesine istinaden halen kurumunuzun Mal alımlarında muayene komisyon başkanısınız. Ancak gözlemlerimizde; Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümlerini uygulamada hatalar yapıldığı görülmektedir bu nedenle; bahsi konu yönetmeliğin en çok hata yapılan maddesini hatırlatmak ve açıklamak istedim. 11.Maddesinde; Bir malın veya yapılan işin komisyon tarafından muayenesine başlanabilmesi için aşağıdaki işlemlerin tamamlanması gerekmektedir.

 

 

 

 

a) Yüklenicinin malı ihale dokümanına uygun şekilde teslim etmesi veya dokümana uygun olarak teslime hazır hale getirildiğini idareye bildirmesinden itibaren en geç beş işgünü içinde idarece muayene ve kabul işlemlerine başlanır.

b) İdare tarafından öncelikle yükleniciye muayene ve kabul işlemlerinin yapılacağı tarih bildirilerek belirtilen yer, gün ve saatte kendisinin veya yetkili vekilinin hazır olması yazılı olarak bildirilir. Bildirimin postaya verilmesini takip eden yedinci gün yükleniciye tebliğ edilmiş sayılır. Bildirim imza karşılığı elden tebliğ edilmek suretiyle de yapılabilir.

Yani yüklenicinin idareye dilekçe ile malının muayeneye hazır olduğunu bildirdiği tarihten itibaren 5 iş günü içinde muayene ve kabul işlemlerine başlamak ve yükleniciyi de yönetmelik hükmüne uygun olarak davet etmek zorundasınız. Aksi takdirde Muayene işlemlerinde doğacak sorunlarda bu durum sizlere sıkıntı yaratacaktır. Uyarımızı dikkate almanız dileği ile,

Birkaç Güzel Sözle Bitirelim;

Hiç hata yapmamış adam, yeni bir şey denememiştir.” Einstein

Hataları saklamak, düzeltmekten daha çok acı verir.” Benjamin Franklin

Bildiğimizi zannetmemiz öğrenmemizin en büyük düşmanıdır. Dr.C.Bernard

Bilmediğiniz şeyin size zarar vermeyeceğini büyük ihtimalle duymuşsunuzdur, ama iş hayatında verir. C. S. Lewis

SEVGİ VE SAYGILARIMLA

08.03.2011

MEHMET ARSLAN