Kısa Dönem Bosna Hersek 1 Projesi Varış Öncesi Eğitimi

Avrupa Dayanışma Hizmeti Programı kapsamında hibelendirilen, Derneğimiz tarafından koordine edilen gönüllülük projesinin Kısa Dönem Bosna Hersek 1 hareketliliği için seçilen gönüllülerimize 13.04.2023 tarihi 19.00-19.30 arasında Dernek Başkanımız ve proje yetkilisi tarafından online olarak varış öncesi (pre-departure)  eğitimi verilmiştir. Eğitimde proje için gerekli pratik hazırlıkların yanı sıra gönüllülerin sorumlulukları, proje süreci, gönüllü sözleşmesi, cep harçlığı, yemek bedeli gibi hazırlıklar üzerinde gerekli bilgilendirmeler yapılmış olup, kısa dönem gönüllülük projesinin üçüncü akışının başlatılması için gerekli çalışmalara devam edilmektedir. 

Akdeniz Sağlık İdarecileri Derneği Yönetim Kurulu olarak projemize derneğimiz adına katılacak gönüllülerimize başarılar diler, iyi bir proje dönemi geçirmelerini temenni ederiz.

AKDENİZ SAĞLIK İDARECİLERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU