AKDENİZ SAĞLIK İDARECİLERİ DERNEĞİ 10. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

Akdeniz Sağlık İdarecileri Derneği (ASİD ) Olağan Genel Kurul toplantısı ; Derneğimiz Yönetim kurulunun 13.04.2023 tarih ve 06 sayılı kararına istinaden 29 Nisan 2023 tarihinde Cumartesi günü saat 12.00 ‘de Dernek Merkezimiz [Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi (ASSİM) Doğuyaka Mahallesi, 1219.Sokak No: 9-A Blok–Ofis no: 221 Muratpaşa – Antalya] adresinde aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın aynı adreste 07 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 11.00 ‘de aynı gündem ile ilgili mevzuatlar kapsamında yapılacaktır.

        Derneğimiz üyelerinin Olağan Genel Kurul toplantımıza katılmalarını önemle rica ederiz.

      Sayın Üyelerimize ilanen duyurulur.

                                                                                        ASİD Yönetim Kurulu

GÜNDEM MADDELERİ

1- Açılış ve yoklama,

2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,

3- Divan Heyetinin oluşturulması,

4- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası,

5- Denetim Kurulu raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası,

6- Dernek çalışma programı ve tahmini bütçesinin görüşülmesi,

7- Tüzük değişikliği / Tüzüğe ekleme yapılmasının görüşülmesi ve oylanması,

8- Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi,

9- Dilek, temenniler ve Kapanış.