ANTALYA SİVİL TOPLUMLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTISI

Antalya Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından, 14 aralık 2022 tarihinde, Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonunda yapılan  toplantıya,  Derneğimiz Başkan Yardımcısı Öğr.Gör.Mustafa ÇELİK katıldı.

Toplantıda;

  • Sivil Toplum Alanında Yaşanan gelişmeler,
  • Antalya’da faaliyet gösteren STK’lara ilişkin istatistikler,
  • STK faaliyetlerinde Karapara Aklamanın ve Terörün Finansmanın Önlenmesi konularında bilgi paylaşımında ve görüş alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca Uluslararası projeler yürüten Antalya’daki STK’lar arasında iletişim ve işbirliğinin arttırılması amacıyla çeşitli organizasyonlar yapılmasına karar verildi.

Mustafa ÇELİK-ASİD Bşkn.Yard.