ASİD 9.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ…

Akdeniz Sağlık İdarecilerinin 9.Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2021 Çarşamba günü. Dernek Merkezimizde, duyurumuzda belirtiğimiz gündem maddelerine göre Saat:11.00 de başlamış olup, Genel kurula sunulan Önergelerle beraber 12 gündem maddesi üzerinden  gerçekleştirilmiştir. Yeni dönemde;

Yönetim Kuruluna; Mehmet ARSLAN, Mustafa ÇELİK, Nazife ÖZTÜRK, Mustafa ÇOBAN, Fatma ÜZÜMCÜ,

Yedek Üyeler;  Işık ÖZCAN, Şeref DİLEKÇİ, Sinan DURMUŞ, Hüseyin GÜNEŞ, Metin AKAY,

Denetim Kuruluna, Hüseyin SAMUR, Mevlut ÖZKARAN, Halil ÖZKAN,

Yedek Üyeler; Ertan ÇEVİKOL, Ömer ÖZKARACA, Halime ÇAM seçilmişlerdir.

Ayrıca, 21.05.2016 tarihindeki 7.olağan genel kurul toplantısında aylık 10.00 TL ‘ye yükseltilen üye aidatı, Genel Kurulumuzun kararı ile 01.01.2021 tarihinden itibaren aylık 5.00 TL olmasına karar verilmiştir.

 Yönetim Kurulumuzun önerisi üzerine Genel Kurulumuzca tüzük tadilatı da yapıldığından, İlgili mevzuat gereği onaylanmasına müteakip tüzüğümüz web sitemizde yayınlanacaktır. Bilgilerinize sunulur.