ASİD 9. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME

                                                             Sayın Üyelerimiz;

Sivil toplum kuruluşlarının (dernek, vakıf) genel kurulları Koronavirüs (Covıd-19) Tedbirleri kapsamında Açıklanan zorunlu nedenlerden dolayı Yetkililerce çeşitli tarihlerde geçici olarak ertelemiş olup, Güncel son talimatlara göre 01.12.2020 tarihinden sonra gerçekleştirebileceği belirtilmektedir.

Bu nedenle Tüzüğümüzün 7.maddesi gereği 2020 Nisan ayı içinde yapılması gereken ancak ertelenmek zorunda kalınan Olağan genel kurul toplantımızın gerçekleşmesi amacıyla; Dernekler Yönetmeliğinin 14.Maddesi gereği “ Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.” Hükmü gereğince üyelerimize Olağan genel kurul toplantımızın duyurusu yapılmıştır.

Bu duruma göre Olağan genel kurul toplantı tarihimize kadar ilgili bakanlıklarca veya yetkililerce herhangi bir yasaklama yâda erteleme veya düzenleme gelmediği takdirde duyurumuzda belirtiğimiz tarihte ve şekilde olağan genel kurul toplantımız pandemi kurallarına uygun olarak yapılacaktır. Bu konudaki bilgilendirmeleri güncel olarak “ www.asid.org.tr “  web adresimizden takip edebilirsiniz.

Olağan genel kurul toplantı duyurumuz web sitemizde yayınlanacak olup, İlgili mevzuat gereği tebligat hükmünde olan işbu duyuru sayın üyelerimizin bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, Genel Kurula katılmanızı diler, saygılarımı sunarım .20.11.2020

  •  Mehmet ARSLAN
  • ASİD Yönetim Kurulu Başkanı