9. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

AKDENİZ SAĞLIK İDARECİLERİ DERNEĞİ

9. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

        Akdeniz Sağlık İdarecileri Derneği (ASİD ) Olağan Genel Kurul toplantısı 07 Aralık 2020 Pazartesi günü saat 12:00 ‘de Dernek Merkezimiz [Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi (ASSİM) Doğuyaka Mahallesi, 1219.Sokak No: 9-A Blok–Ofis no: 221 Muratpaşa – Antalya] adresinde aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın aynı adreste 15 Aralık 2020 Salı günü saat 12:00 ‘de aynı gündem ile ilgili mevzuatlar kapsamında pandemi kurallarına uygun olarak yapılacaktır. Derneğimiz üyelerinin Olağan Genel Kurul Toplantımıza katılmalarını önemle rica ederiz.

Sayın Üyelerimize ilanen duyurulur.

                                                                                        ASİD YÖNETİM KURULU

      G Ü N D E M MADDELERİ

1- Açılış ve Yoklama

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması

3- Divan Heyetinin oluşturulması

4- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası

5- Denetim Kurulu Raporunun okunması, görüşülmesi ve kabulü

6- Dernek Tahmini Bütçesinin okunması, görüşülmesi ve kabulü

7- Tüzük Değişikliği / Tüzüğe Ekleme yapılmasının görüşülmesi ve oylanması

8- Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi

9- Dilek, Temenniler ve Kapanış