SİDEF OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DUYURUSU!

        Sağlık idarecileri dernekleri federasyonu yönetim kurulunca federasyon tüzük değişikliği için olağanüstü genel kurul kararı almıştır. Genel kurul çoğunluklu olarak 20 Ekim 2019 Pazar günü saat 11: OO Antalya Manavgat Aska Grand Prestige otelde toplantı salonunda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamazsa çoğunluk aranmaksızın 27 Ekim 2019 tarihinde aynı yer ve saatte toplanacaktır.

      Bütün dernek başkanları ve delegelere duyurulur.

                                                              Federasyon Yönetim Kurulu

 Gündem:

  1. Açılış ve saygı duruşu,
  2. Divan seçimi,
  3. Tüzük değişimi,
  4. Dilek ve temenniler,
  5. Kapanış.

NOT: Sidef Yönetim kurulunca daha önce istenilen delege listelerini, istenilen tarihte göndermeyen dernekler genel kurula alınmayacaktır.