İHALE VE MUAYENE KOMİSYONU

Çoğu kurumda halen yanlış bilinen ve uygulanan komisyon kurulumları ile ilgili Mevzuat yönünden açıklama yapılma ihtiyacı duyulmuştur. Bilindiği gibi Kamu İhale Genel Tebliğinin 5.7 maddesinde; İhaleyi gerçekleştiren ihale komisyonu üyeleri söz konusu ihaleye ilişkin olarak yapılan sözleşme sonucunda teslim edilecek mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin muayene ve kabul komisyonunda veya kontrol teşkilatında görev alabilir. Ancak yapılan bir sözleşme ile ilgili olarak kontrol teşkilatında yer alan görevliler, sözleşme sonucunda hizmet alımları ve yapım işleriyle ilgili muayene ve kabul komisyonunda görev alamazlar.

 

 

 

 

 

Dolayısıyla; Yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliğinin 101.maddesine istinaden halen kurumunuzun Mal alımlarında muayene komisyon başkanı olarak görev yapan Hastane Müdürleri de ihale komisyonunda görev alabilirler.09.04.2011

MEHMET ARSLAN