MESLEĞİMİZİN ÇINAR AĞACI ERMAN ABİ

 

Son günlerdeki derneğimizle ilgili olayların etkisi ile Sizlere Kendi Bakış Açımla onu tanıyan, tanımayan ve hatta tanıdığını zannedenlere Mesleğimizin Çınar Ağacı Olan Erman Abiden bahsetmek istiyorum.

Akdeniz bölgesindeki hemen hemen her arkadaşımızla idari konularda tartışmaktan kaçınmadan sözünü ve düşüncelerini esirgemeden her zaman doğru bildiğini savunmuş ve aynı arkadaşları etrafına toplayarak meslek dayanışmasını da sürdürmeyi başarmıştır. Hiç bir arkadaşımızın haksızda olsa ona darıldığını görmedim çünkü hepimize karşı ne olursa olsun dürüst davranmış ve çoğu arkadaşımızın da dar günlerinde de elinden geldiğince her konuda yardımcı olmaya çalışmıştır. Erman abinin meslek aşkı ve ateşi O kadar yüksektir ki, Onun bu durumu biz Sağlık İdarecilerinin her zaman geleceğe pozitif bakmamıza ve içimizdeki Meslek aşkının her zaman üst düzeyde kalmasına neden olmaktadır. Tüm Sağlık İdarecilerinde de olduğuna inandığım Sağlık İdaresi Yüksek Okulu Mezunu olma gururu onun etkisi ile tekrar üst düzeyde canlanmış ve başta onun özverisi ve çabası ile Akdeniz Sağlık İdarecileri Derneği oluşmuştur. Ayrıca onu tanıyan her Sağlık İdarecisinde de bu ışığın tekrar canlanacağına canı gönülden inanıyorum ve onun hayatı ve mesleki görüşlerini zaman zaman ASİD sitesinde bizlerle paylaşmasını ve bu sayede derneğimize erişemeyen Türkiye’nin her köşesindeki Sağlık İdareci’lerininde meslek aşkını uyandırmasını bekliyorum.

Ayrıca Derneğimizin Son Genel Kurulundaki seçimle ilgili anlamsızca Bazı arkadaşlarımız polemik yaratmışlardır. Her Meslek grubu içinde olduğu gibi bizimde meslek grubu içinde çatlak sesler ve her zaman derneğimizin dâhilî ve haricî bedhahlarının olması kaçınılmazdır. Ancak unutulmamalıdır ki Bu durumun bizleri dahada güçlendireceği ve birleştireceği de aşikârdır. Ayrıca Son yıllarda dahada geliştirilmeye çalışılan meslek dayanışmasını yıkmaya çalışanlar, hatta Erman abinin (ERMAN EMİROĞLU) Başkan oluşunu her nedense çekemeyenler Ki Erman Abi Her Şartlarda, her zaman Başkanımızdı ve halende Başkanımızdır.

Bildiğiniz gibi, Çınar ihtişamlı ve uzun ömürlü bir ağaçtır. Bu haliyle maziyi istikbale bağlar, insanlara sabırla yaşamayı öğretir. Beraber yaşamanın ve birbirine yararlı olmanın zevkinin verir. Çınar kökleriyle mazinin derinliklerine basarak oradan aldığı güçle dallarıyla geleceği kucaklamıştır. Çınar ağacı ile ilgili şöyle bir hikâye anlatılır; Güngörmüş, Ulu bir çınar asırların verdiği tecrübe ile tevazu vadisinde yaşarmış. Bir gün dibinde bir kabak filizi boy göstermiş. Bahar ilerledikçe kabak, Çınar ağacının dallarına sarmaş dolaş sarılarak yükselmeye başlamış. Yağmurların ve güneşin etkisiyle hızla büyümüş ve neredeyse Çınar ağacıyla aynı boya gelmiş. Hatta tepesine kadar çıkmış Çınarın. Çınar mütevazı kişiliğinden ödün vermeden yine de koruyup kollarmış onu. Ancak kabak densizin biridir, şımarıktır da. Bir gün dayanamayıp gülerek sormuş Çınara: “Sen kaç ayda bu hale geldin ağaç? “Görüyor musun ben kimim? Artık İkbalim var. Şansımın da yaver gitmesiyle Ben neredeyse 2 ayda seninle aynı boya geldim, çabucak büyüdüm ve hatta sana hâkim duruma geçtim der. Çınar onun bu küstahlığına sabreder, “Doğru” demiş “doğru” onun bir mevsimlik saltanatına bıyık altından gülerek lisan-ı hal ile: Vakti gelince görürsün, demekle yetinir. Zaten mütevazı olmak haddini bilmek ve haddini aşanlara hadlerini bildirmek demek değil midir? Günler günleri kovalamış ve sonbaharın ilk rüzgârları başladığında kabak önce üşümeye sonra yapraklarını düşürmeye, soğuklar arttıkça da aşağıya doğru inmeye başlamış. Sormuş endişeyle çınara: “Neler oluyor bana ağaç?” “Ölüyorsun” demiş Çınar… “Niçin?” “Benim yıllarımı vererek geldiğim yere sen iki ayda gelmeye çalıştığın için”…

Akdeniz Sağlık İdarecileri Derneğinin kendine özel bir binaya taşınmasında aşırı özveri ve fedakârlık gösteren Yönetim Kurulu ve üyesi olan arkadaşlarımı canı gönülden kutluyorum. Yönetim Kurulunu son yaptıkları çalışmalarını da takdirle karşılıyorum. Tüm meslektaşlarımızın da bu özverinin karşılığında üzerlerine düşecek görevleri canı gönülden yapacaklarına inanıyorum.14.03.2011

SEVGİ VE SAYGILARIMLA

MEHMET ARSLAN