Kısa Dönem Portekiz 1 Projesi Sonuçları

Derneğimiz Koordinatörlüğünde yürütülen Portekiz kısa dönem1 projesi için 21 Mart tarihinde ilan verilmiş, ilan 26 Mart 23:00’da kapatılmıştır. Google form üzerinden alınan başvurularda toplam 37 başvuru alınmış, CV, motivasyon mektubu ve geçerli pasaportu bulunan başvurusu geçerli adaylar için değerlendirme yapılmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda aşağıda isimleri yazılı 2 (iki) katılımcı asil olarak belirlenmiş, tüm başvuranlara derneğimizin mail adresi üzerinden geri dönüşler sağlanmıştır. 

Asil seçilenler:

1- Elif Ç. (İstanbul)

2- Elif Mina E. (İstanbul)

Projemize başvuran tüm adaylara teşekkür ederiz, diğer proje ilanlarımız için bizi sosyal medya (@asidproje, Facebook grup: Akdeniz Sağlık İdarecileri Derneği) ve web sitemizden (www.asid.org.tr) takip edebilirsiniz. 

AKDENİZ SAĞLIK İDARECİLERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU