2022 YILI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Antalya Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından, 29 Aralık 2022 tarihinde düzenlenen ve ASİD Başkanı olarak davet edildiğim, Çevrimiçi 2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

 Kamu-STK işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla; gönüllülük, gençlik, akademik vb alanlarda proje çalışmaları yapan dernek başkanlarının katıldığı toplantıda, 2023 yılına ilişkin hedefler ele alındı.