PROJE ÇALIŞMALARIMIZ ALMANYA’DA DEVAM EDİYOR…

Akdeniz Sağlık İdarecileri Derneğinin, Erasmus+ – Call : 2021- Round : Round 2 – Key action : KA2 – Action type : KA210-ADU – Small-scale partnerships in adult education  prormaı kapsamında  BEdCon GmbH (Germany) koordinatörlüğünde, La Quiete Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (E10166956-İtaly ) ile birlikte  Ortağı olduğu  Sağlık personelinin sınır ötesi hareketliliklerinde rehber oluşturmayı hedefleyen  “Development of a guideline and digital educational material for healthcare professionals planning mobility” adlı proje çalışmaları

Almanyadaki proje koordinatörü kuruluş Bedcon ve italyadaki proje ortağımız La Quiete  kuruluş yetkilileri ile beraber ,Derneğimiz adına Başkan Mehmet ARSLAN, Proje yetkilisi Dr.Mustafa ÇOBAN ve Proje ekibinde görevli Prof.Dr. Hale BALSEVEN ve  Nilgün AKBULUT ÇOBAN’ın katılımlarıyla  02-06 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan  Başlangıç toplantısıyla (kıck off meetıng)  başladı.

01-07 Ağustos  2022  tarihleri arasında da Almanya’daki proje koordinatörü kuruluş Bedcon ve İtalya’daki proje ortağımız La Quiete  kuruluş yetkilileri ile beraber, Derneğimiz adına Proje yetkilisi Dr. Mustafa ÇOBAN ve Proje ekibinde görevli Prof.Dr. Hale BALSEVEN ve  Dr.Nazife ÖZTÜRK’ünde  katıldığı Almanya’nın Berlin şehrinde  (workshop ın Germany) katıldığı toplantıyla devam etmektedir.

Alman Ulusal Ajansı tarafından desteklenen proje ilk aşamada Almanya, İtalya ve Türkiye’yi kapsamaktadır.  Proje Almanya’da faaliyet yürüten bir eğitim kuruluşu olan Bedcon koordinatörlüğünde İtalya’dan La Quiete Yaşlı Bakım Merkezi, Türkiye’den ise Akdeniz Sağlık İdarecileri Derneği tarafından yürütülmektedir.  Projenin bilimsel danışmanlığı Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Sağlık sisteminin temel amacı; hastalıkları tedavi etmek, nüfusun sağlığını korumak ve geliştirmektir. Bunun için Yeterli sayı ve nitelikte sağlık personeli insan gücü kapasitesine sahip olmak bu amaca erişmenin temel aracı olarak görülmektedir.

Yurt dışında sağlık personeli hareketliliği tüm ülkelerin kaçınılmaz bir gerçeği haline gelmiştir ve bu süreçler birçok bilinmezliği ve yanlış anlaşılmayı da beraberinde getirmektedir. Yabancı sağlık personeli hareketliliği sürecinde hem ülkeler hem kurumlar hem de yurt dışına giden sağlık personeli için birçok sorun olmaktadır.

 Bu çerçevede projenin amacı; sürecin daha yönetilebilir ve kontrollü olmasını sağlamak, hareketlilik gerçekleştirecek hem sağlık personeli hem de yabancı sağlık personeli çalıştıracak kurumlar için bir rehber geliştirilmektir.

Proje kapsamında geliştirilecek rehberde gidilecek ülkenin yaşam ve çalışma koşuları, diplomaların akreditasyon süreçleri, oturma ve çalışma izinleri gibi bilgiler yer alacaktır.

Proje sürecinde yürütülecek olan tüm faaliyetlere ve geliştirilecek olan rehberlere ASİD resmi web sitesinden “ www.asid.org.tr” ulaşılabilecektir. Bu konuda bilgilendirmelerimiz devam edecek. Saygılarımızla.

  • Mehmet ARSLAN
  • ASİD Yönetim Kurulu Başkanı