ASİD’DEN AVRUPA BİRLİĞİ PROJE BAŞARISI

Akdeniz Sağlık İdarecileri Derneği (ASİD)’nin ortak olduğu “Development of a guideline and digital educational material  for healthcare professionals planning mobility”  adlı proje Avrupa Komisyonu Erasmus+ Programı Yetişkin Eğitiminde Küçük Ölçekli Ortaklıklar kapsamında hibe desteği almaya hak kazanmıştır.

Proje, Almanya’dan BedCON koordinatörlüğünde, Türkiye’den ASİD ve İtalya’dan “La Quiete Azienda Pubblica di Servizi alla Persona” adlı kurum ortaklığında yürütülecektir.

Projeye 2022 Nisan ayında başlanılacak olup 2 yıllık süreçte tamamlanması planlanmıştır.

Proje, sağlık profesyonellerinin uluslararası iş yaşamına eşit katılımını ve kolay erişimini sağlamayı amaçlamaktadır. Proje kapsamında sağlık profesyonellerinin hareketlilik sürecinde uyum ve mesleki becerilerinin tanınmasına yönelik rehber ve dijital eğitim materyali geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Proje sürecinde yürütülecek olan tüm faaliyetlere ve geliştirilecek olan rehberlere ASİD resmi web sitesinden, proje web sitesi ile sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecektir.