Youth Pass in Europe With ESC 11

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 2020/R3 döneminde hibelendirilen, Derneğimiz koordinatörlüğünde yürütülen “Youth Pass in Europe with ESC 11” isimli gönüllülük projesi resmi olarak 01.05.2021’de başladı. Projemizin amacı; gençleri, ev sahipliği yapan ve gönderen kuruluşlarla birlikte, kapsayıcı ve istikrarlı bir toplum inşa etmek, desteklemek; onların toplumsal zorluklarla başa çıkmasını sağlamak ve sürdürülebilir dünyaya katkıda bulunmaktır. Projenin 3 ana teması: Sağlık ve esenlik, sosyal içerme ve beceri geliştirme olarak belirlenmiştir. Proje, gençlere gönüllülük yoluyla yardım etmek ve gelişmek, onların becerilerini geliştirmek ve benzersiz deneyimler yaşamaları sağlamak üzerine kurgulanmıştır. Ana amaca ulaşmak için belirlenen alt amaçlar;

  • Gençlerin iletişim, karar verme, organizasyon ve dil becerilerini artırmaya yönelik kaliteli etkinlikler oluşturmak;
  • Gönüllülük yoluyla gençlerde olumlu davranış değişikliği sağlamak
  • Gençlerin farklı kültürlerde yaşaması, üretmesi ve öğrenmesi için fırsatlar yaratmak;
  • Ekonomik ve sosyal engeller nedeniyle gönüllülük faaliyetlerine erişemeyen gençlere fırsatlar sağlamak;
  • Gençlerin gönüllülük bilincine ulaşmasını sağlamak ve bu bilinci yaygınlaştırmak. (Akranlar arasında yaygınlaştırmak)
  • Gençler için yurt dışı hareketlilik fırsatlarını desteklemek.

Projede yer alan gençler; 18- 30 yaş arası kişilerdir. Projeye 5 erkek ve 5 kız katılımı planlanmış, cinsiyet dengesi gözetilmiştir. Projede 10 gönüllü için 2 kısa dönem (2 ay), 1 uzun dönem (8 ay) hareketlilik planlanmıştır. Uzun dönem hareketlilik 21.09.2021 tarihinde İspanyanın Tarragona bölgesinde yer alan Commaruga kentinde Globers ev sahipliğinde; kısa dönem hareketlilik Polonya’nın Ovar kenti yakınlarında Cruz Vermelha Porteguesa Cucujaes ev sahipliğinde 14.01.2022 tarihinde başlamıştır. 

Projede ev sahibi kurumların planladığı öğrenme – öğretme aktiviteleri, çevre, eğitim, kültür ile ilgili bireysel araştırma projeleri, haftalık görevler, ev sahibi kurumların işbirliği yaptığı kurumlarla workshop aktiviteleri, sosyal medya paylaşımı gibi aktiviteler yapılmaktadır. 

Projemiz hareketlilikleri ve aktivitelerle ilgili paylaşımlarımız hem üyelerimizi hem de gönüllülük projelerinde yer almak isteyen gençleri bilgilendirmek için devam edecektir. Yönetim Kurulu olarak halihazırda yeni proje başvuruları ve ortaklıklar ile yolumuza devam etmekte ve üyelerimizi bilgilendirmeye devam edeceğiz.