12. Uluslararası Sağlık Bilimleri Sempozyumuna Davet

Derneğimizin Kosova’da bulunan partneri Heimerer College Güneydoğu Avrupa Sağlık ve Sosyal Politika Enstitüsü ile işbirliği içinde 18 Eylül 2021 tarihinde 12. Uluslararası Sağlık Bilimleri Sempozyumu düzenlemektedir. Sempozyum sanal olarak Zoom platformunda, 08:30 – 18:00 (Orta Avrupa Saati) gerçekleşecek olup bu yılın sempozyumun konusu “COVID-19 krizinin sağlık bilimleri alanındaki etkisi ve alınan dersler” olacak. Sempozyum, COVID-19’un sağlık bilimleri üzerindeki etkisinin ve hastalığın nasıl kontrol altına alınabileceği ve kontrol altına alınabilmenin olası yollarının daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Sempozyum ayrıca, COVID-19 bilgilerini, keşiflerini ve hikayelerini paylaşmak için halk sağlığı yetkililerini, araştırmacıları ve doktorları bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Bu bilimsel sempozyum ilgili tüm yerel ve bölgesel paydaşları bir araya getirmeyi ve onlara COVID-19 araştırma alanındaki en son bulguları paylaşma, tartışma ve tartışma fırsatı sunacaktır.

Sempozyuma bildiri göndermek isteyen bilim insanları için özet gönderme için son tarih 31 Mayıs 2021’dir. Bu yıl sözlü veya poster olarak sunum yapmak isteyip istemediğinizi belirtebileceksiniz. Bir inceleme komitesi, tüm özetlerin uygunluğunu değerlendirecek, sözlü sunumları mümkün olduğunda temaya göre gruplandıracak ve ayrıca kapsayıcı konularda bazı özel oturumlar geliştirecektir.

Sempozyuma gönderilecek bildirilerin Arnavutça ve İngilizce olması gerekmektedir. Bildiri yazım kuralları, örnek bildiri ve sempozyum davetiyesi ekte sunulmuştur.

Invitation_symposium_ENG

written instructions