AKDENİZ SAĞLIK İDARECİLERİ DERNEĞİ 9. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

Sayın Üyelerimiz;

Tüzüğümüzün 7.maddesi gereği 2020 Nisan ayı içinde yapılması gereken 9. Olağan Genel Kurul Toplantımız, Koronavirüs (Covıd-19) Tedbirleri kapsamında açıklanan zorunlu nedenlerden dolayı Yetkililerce geçici olarak ertelemiş olup, Güncel son talimatlara göre 28.02.2021 tarihinden sonra ki 30 gün içinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle Olağan genel kurul toplantı tarihimize kadar ilgili bakanlıklar ve yetkililerce herhangi bir yasaklama yâda erteleme veya düzenleme gelmediği takdirde aşağıda duyurumuzda belirtiğimiz tarih ve şekilde olağan genel kurul toplantımız pandemi kurallarına uygun olarak yapılacaktır. Genel Kurula katılmanızı diler, saygılarımı sunarım.

Mehmet ARSLAN-ASİD Yönetim Kurulu Başkanı

Not: ASİD 9. Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu20.02.2021 tarih ve 07-019-016 /2021- 09 sayılı yazımızla tüm üyelerimize, ASİD 9. Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu bilgilendirmek için gönderilmiştir.