DERNEĞİMİZ ANTALYA İL SİVİL TOPLUMLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DENETLENDİ

Derneğimiz, 5253 sayılı kanunun 19.maddesine istinaden, Genel denetim kapsamında 01 Şubat 2021 pazartesi günü Valilik Makamının Olurları ile görevlendirilen Antalya İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü Denetim görevlisi tarafından denetlendi.

Yönetim kurulumuzun hazır bulunduğu denetimde, Denetim Görevlisi tarafından, tüm defter ve belgelerimiz ile hesaplarımız (Dernek beyannameleri, Karar defteri, Gelen giden evrak dosyaları, Üyelikle ilgili işlemler, Genel kurul evrakları, Makbuzlar ve Mali durumu ile ilgili İşletme defteri ve gelir gider belgeleri, Banka hesapları vb.) incelenerek, Denetim sonucunda derneğimizde herhangi bir sorun olmadığı belirtilerek kayıt altına alınmıştır.

Derneğimiz denetimini başarıyla tamamlanmış olup, Denetimi gerçekleştiren Antalya İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü Denetim görevlisine teşekkür ederiz.

ASİD Yönetim Kurulu