ASİD AKREDİTE OLDU !…

Akdeniz Sağlık İdarecileri Derneği olarak, T.C. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansına sunmuş olduğumuz ‘akreditasyon-kalite sertifikası’ talebimiz, Akreditasyon/Kalite Komitesi tarafından kabul edilmiştir.

Derneğimizin Avrupa Dayanışma Hizmeti akreditasyon/kalite sertifikası talebi, Akreditasyon/Kalite Komitesinin 05.09.2019 tarih ve 2019/2 sayılı kararıyla olumlu sonuçlanmış olup, Derneğimiz 906066666 referans numarası ile  Destekleyen -(Gönderen/Koordinatör)  olarak akredite edilmiş ve 31.12.2020 tarihine kadar süre verilmiştir. Akreditasyonumuza ilişkin detayları Avrupa Birligi Komisyonunun veri tabanındaki “https://europa.eu/youth/volunteering/organisations_en ”adresinden inceleyebilirsiniz.

Yönetim Kurulu olarak bu akreditasyonun Derneğimize hayırlı olmasını diliyor daha nice başarılarımızı siz üyelerimizle paylaşmayı ümit ediyoruz.

                                                                                                                    Mehmet ARSLAN                                                                                                                        Yönetim Kurulu Başkanı