ASİD 7.DÖNEM ÇALIŞMALARI

Akdeniz Sağlık İdarecileri Derneğinin 8.Olağan Genel Kuruluna kadar 21.05.2016 ile 22.04.2018 tarihleri arasında Yönetim Kurulumuzun yapmış olduğu faaliyetler aşağıda belirtilmiştir.

1-Derneğimizin 21.05.2016 tarihindeki Olağan Genel Kurulunda seçilen Yönetim Kurulumuz 27.05.2016 tarihi itibariyle ilk toplantısını yaparak, Kısıtlı imkanları verimli bir şekilde kullanmaya özen göstererek çalışmalarına başlamıştır.

2-Öncelikli olarak, bütçemizdeki sıkıntı ve borçlu durumda olmamız nedeniyle, Mali sorunlarının giderilmesi için, Derneğimizin kira giderlerinin düşürülmesi amacıyla Derneğimiz merkezinin yerinin değiştirilmesi ile ilgili çalışma ve araştırma yapılarak, 2016 yılı Ağustos ayında daha ucuz ve uygun olan yeni adresimize derneğimiz bütçesinden hiçbir masraf yapmadan, (Taşıma, nakliye ve temizlik işini de kendi imkanlarımızla yaparak) taşınılmıştır.

3-Daha önceki banka hesaplarından her ay işletim hesabı kesilmesi nedeni ile Halk Bankasındaki hesabımız kapatılarak,  Ziraat Bankası Antalya Üç kapılar şubesinde yeni hesap açılmıştır.

4-Bildiğiniz gibi Derneğimizin üye aidatları haricinde başkaca bir geliri yoktur. Bu nedenle yaptığımız çalışmaları anlatarak üyelerimizle yaptığımız iletişim sonucunda, Derneğimiz üyelerinin çoğunluğunun üye aidatlarını ödeyerek bize desteklerini göstermişlerdir. Böylelikle kısa sürede bütçemizdeki sorunlar giderilmiştir. Bu durum Yönetim kurulumuzun çalışmalarını daha da teşvik etmiştir.Bu nedenle Üyelerimizin faaliyetlerimize aktif katılımları ve destekleri sayesinde derneğimizi daha da geliştireceğimize, Bugüne kadar aidatlarını ödeyemeyen üyelerimizin de en kısa sürede ödeyeceklerine inanıyoruz.

5-Derneğimizin eski Alındı Makbuzları arşivlenerek (2013 yılında yürürlükten kalkmış makbuzlar) yeni Alındı Makbuzları bastırılmış ve Antalya Valiliği İl Dernekler Müdürlüğüne de tasdik ettirilerek kullanılmaya başlanılmıştır.

6-2012 yılında geliştirilmeye başlanılan Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) projesi yazılımı ile Dernek kütük numaraları da yenilendiğinden, Derneğimiz Mühründe halen eski kütük numarası olması nedeni ile yenisi yaptırılarak kullanılmaya başlanılmıştır.

7-Daha önceki yıllarda çeşitli tarihlerde yönetim kurulu kararı alınan üyelerimizden Üye kayıt defterimizde kaydı olmayanların Üye defterimize ve DERBİS’e kayıtları yapıldı ve bilgi hataları da düzeltilerek gerçekçi ve sağlıklı bir üye listesi oluşturulmuş web sitemizde de yayınlanmıştır. Ayrıca bu dönem 9 Meslektaşımız yeni üye olmak için başvurmuş ve Üyelikleri kabul edilerek gerekli kayıtları yapılmıştır.

8-Derneğimiz Web sitemiz eski olmasına rağmen sürekli olarak bakımları yapılarak, Güncel olarak üyelerimize ve okuyuculara bilgilendirme yapıldı, Özel günler ve bayram sevinçlerimiz hemen hemen hiç atlanılmadan paylaşıldı. Ancak web sitemizin Bu konuda yenileme çalışmalarını ekonomik nedenlerle yapılamadı, herhangi bir aksilik olmazsa önümüzdeki dönem hedeflerimizden biride web sitemizi yenileyip teknik olarak daha iyi hale getirmeye çalışacağız. ASİD Facebook grubumuzda da aynı şekilde güncel tutulması için sürekli çalışmalar yapılmakta olup ayrıca ASİD Whatsapp grubumuzda aktifliğini devam ettirerek Sosyal medyada da etkinliğimizi gösteriyoruz.

9-Her yıl sonu 4 ay içinde vermek zorunda olduğumuz bir önceki yıla ait Mali durumuzu ve çalışmalarımızı belirten Beyannamemizi; 2016 ve 2017 yılı için 2017 ve 2018’in ilk ayında Antalya Valiliği İl Dernekler Müdürlüğüne bildirilmiştir. Her iki yılın beyannamesi de yapılan inceleme sonucu Mevzuata uygun olduğu tespit edilerek onaylanmıştır.

10-Türkiye’yi uluslararası bir projede temsil ediyoruz; Birleşik Krallık, Avusturya Hollanda, İsveç, İtalya’daki kuruluşlarla beraber, Ülkemiz adına Derneğimizin Ortak olduğu kısa adı “care for carers” olan Avrupa Birliği projesi sözleşmesi 04.10.2016 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanlığımızca imzalanarak 24 aylık bir süre için çalışmalara başlanılmış; 2016 yılında İngiltere ve İsveç 2017 yılında İtalya, Hollanda, Avusturya, İsveç, 2018 yılında da Hollanda ve Avusturya toplantıları Derneğimiz temsilcilerinin de katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Bu hareketliliğimizin öncesi ve sonrasında da işin teknik yanı dışında birçok idari ve mali işlem yapılmaktadır. Birçok kurum bu tür işlemleri özel büro kurarak, tam mesai yapan elemanlarla yürütebilmektedir. Bizde Yönetim kurulumuzun da dahil olduğu proje ekibimize gönüllü olarak katılan üyelerimizle iş bölümü yaparak, idari ve Mali işlemleri yönetim kurulumuzca, diğer teknik işlemler içinde proje ekibimizdeki üyelerimizle yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bu konuda Yurt içinde de proje konumuzla ilgili yaygınlaştırma eğitimlerimiz halen devam etmekte olup Bu yıl sonbaharda “Care for Carers” isimli projemiz tamamlanacaktır.

11-AB projemizle ilgili 6647 sayılı kanun ve Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği hükümlerine istinaden bir çok kurumun alamadığı yada çok zor alabildiği KDV İstisna Sertifikası yaptığımız ısrarlı çalışma sonucu çok kısa sürede Maliye Bakanlığı Antalya Vergi Dairesi Başkanlığından Derneğimiz adına 22.03.2017 tarihinde alınmış ve proje süresince geçerliliği halen devam etmektedir. Ayrıca ilgili Mevzuat dâhilinde 2018 yılı Şubat ayı içinde KDV istisna Beyannamemiz Defterdarlık vergi dairesine bildirilmiş ve onaylanmıştır.

12-Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan “Yerel Sivil Toplum Kuruluşlarının Kapasitesinin ve Kamu-STK İşbirliğinin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında; Avrupa Birliği Bakanlığı Antalya il temsilciliği tarafından sivil toplum kuruluşlarına yönelik “STK Kapasite Geliştirme Eğitimleri” ve “Avrupa Birliği Metodolojisine Göre Proje Hazırlama Eğitimlerine katlım için Derneğimiz adına yaptığımız başvuruların sonucunda STK Kapasite Geliştirme Eğitimi/Avrupa Birliği Metodolojisine Göre Proje Hazırlama Eğitimi’ne katılımız uygun görülmüştür. Ayrıca 2017 ve 2018 yılı içinde bu konuda yapılan eğitim ile ilgili üyelerimiz Web sitemizden ve sosyal medyadan bilgilendirilerek dernek üyelerimizin katılımları ve Aynı yöntemle bilgilendirilmeleri sağlanmıştır. Ayrıca davet edildiğimiz birçok bu tür eğitimler ve diğer etkinlikler ile toplantılara da yoğunluktan maalesef katılamadık.

13-Derneğimiz ile projemizi ve de mesleğimizi tanıtmak amacı ile 11-13 Mayıs 2017 tarihlerinde İzmir’de yapılan uluslararası UKEYF Fuarına İzmir Büyük Şehir Belediyesi ile yaptığımız sözleşmeye istinaden Ücretsiz derneğimiz adına malzemeli stant verilmiş ve bu konu ile ilgili 3 arkadaşımız standımız da görevlendirilerek, yaptırdığımız Roll Up ve flyer’lerle başarılı bir tanıtım çalışması gerçekleştirilmiştir.

14-Derneğimiz Sosyal etkinlik olarakta Yönetim Kurulumuzun görevde olduğu sürede her yıl Sağlık İdarecileri Geleneksel ilkbahar ve sonbahar toplantılarında öncülük etmeye devam ederek, her yıl olduğu gibi Ramazan aylarında iftar yemeği, değişik günlerde de kahvaltılar düzenlenmiştir. İlk defa bu dönemde 18 Aralık Sağlık İdarecileri günlerinde Üyelerimizle yemekte bir araya gelerek etkinlikler yapılmıştır. Ayrıca 2017 yılı mayıs ayında yapılan SİDEF’ in olağan genel kuruluna da eksiksiz delege katılımı olan tek dernek olarak birlikteliğini göstermiştir.

15-Yönetim Kurulumuz göreve başladığı 21.05.2016 tarihinden itibaren;  2016 yılında 7 ayda 28(yirmi sekiz), 2017 yılında 43(kırk üç),2018 yılında da genel kurul tarihine kadar 4 ayda 12(on iki) defa olmak üzere 23 aylık çalışma süremizde 83(seksen üç) kez toplanarak yaptığı her işlem ile eylem ve etkinliği karar altına almıştır. Derneğimiz karar defterinden de görüleceği üzere bu süre içinde toplam 93(doksan üç) sayfa karar alınarak Yönetim kurulumuzca imza altına alınmıştır. Bu dönem yönetim kurulumuzda ki aşırı yoğunluk nedeni ile özel nedenlerle 3 yönetim kurulu üyemizde istifa etmek durumunda kaldı, Yedek 3 üyemiz ile devam ederek bu süreci tamamladık.

16-Derneğimiz Yönetim kurulumuzun 23 aylık çalışma süresinde İdari işlem olarak; 84 giden evrak, 74 gelen evrak olmak üzere toplam 158(yüz elli sekiz) işlem yapılmıştır,

17-Bu dönem genel olarak derneğimizin idari ve mali yapılandırma çalışmalarına ağırlık vermek zorunda kaldığımızdan,Yeni dönemde proje çalışmaları ve girişimlerimizin yanında Mesleki sorunlara ve konulara da daha çok zaman ve emek harcamak planlarımız dahilinde olacaktır.

Sonuç olarak;Yukarıda Yönetim kurulumuzun 7. dönem gerçekleştirilen çalışmaları belirtilmiş olup, ASİD yönetim kurulu olarak, halen devam eden işlerimizi sonuçlandırmak ve yeni seferlere çıkmak için çalışmalarımıza aynı hızla devam edeceğiz. Üyelerimizin de desteğini yanımızda hissettiğimiz sürece 8.dönemde daha çok çalışıp, daha üretken bir dönem geçireceğimize inanıyoruz. Unutmayın Bu dernek hepimizin, Sevgi ve Saygılarımızla…

ASİD Yönetim Kurulu adına
Mehmet ARSLAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Bu girdi Genel’ te gönderildi. kalıcı linki yer imlerine ekleyin.