SİVİL TOPLUM SEKTÖRÜ – TEKLİF ÇAĞRISI: YEREL STK’LAR HİBE PROGRAMI

Sivil toplum kuruluşları, Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından ülkemizin AB üyeliği sürecinde en önemli aktörlerden biri olarak kabul edilmektedir. Bu önemin bir göstergesi olarak, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci döneminde, “sivil toplum” ayrı bir öncelik alanı olarak kabul edilmiştir. Bu dönemde yaklaşık 190 milyon Avro tutarında kaynağın sivil toplumun ve sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi için kullandırılması öngörülmektedir.

Bu kapsamda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yerel STK’lara yönelik olarak uygulanacak olan “Yerel STK’lar Hibe Programı” teklif çağrısı yayınlanmıştır. Toplam bütçesi 1.750.000 Avro olan hibe programının amacı STK’ların kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, lobicilik ve savunuculuk faaliyetlerinin desteklenmesi ve iletişim becerilerinin geliştirilmesidir.

Bu çerçevede STK’lar tarafından hazırlanacak projelere azami 60.000 Avro, asgari 40.000 Avro destek sağlanacaktır. Proje başvurularının 18 Ağustos 2017 tarihine kadar Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne yapılması gerekmektedir.

Proje başvuru rehberi ve eklerine ” http://www.ab.gov.tr/yerel-stklar-hibe-programi-teklif-cagrisi_50821.html ” adresinden ulaşılabilir.

Hibe programının tanıtımı amacıyla Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından tanıtım toplantıları düzenlenmektedir. 17 – 18 Temmuz 2017 tarihinde Akra Barut Otelde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına Derneğimiz adına üyelerimizden Fatma ÜZÜMCÜ, Işık Özcan ve Nazife ÖZTÜRK katılmışlardır.

Bilgilendirme toplantısının 1. gününde Yerel STK’lara Yönelik Kapasite Geliştirme hakkında bilgilendirme sunuları yer almış, ikinci gün ise Yerel STK’ların Yurt İçinde ve Yurt Dışında Ağ Oluşturma ve Ortaklıklar Kurma hakkında bilgilendirme sunuları yer almıştır. Proje rehberi, bütçe, ön teklif, son teklif formu hakkında da bilgilendirme yapılmış, sunu sonlarında soru – cevap kısmı ile katılımcıların konu ile ilgili daha çok bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Saygılarımla.