21.05.2016 GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ

Akdeniz Sağlık İdarecileri Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.05.2016 Cumartesi günü, Saat:14.00’ de Grand Prestige Hotel Side, Titreyen göl Manavgat – Antalya adresinde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleşen kurulda;

Toplantıda sırasıyla; açılış, yoklama, divan heyeti seçimi, Yönetim ve denetleme kurullarının ibraları ve Yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyelerinin seçimleri yapılmıştır.

Yapılan seçim sonucunda;

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri: Mehmet ARSLAN, İbrahim SÜER, Işık ÖZCAN, Mehmet Bircan GÜLEÇ, Hüseyin ÇITAK

Yedek Üyeleri: Fatma KAHYAOĞLU, Fatma ÜZÜMCÜ, Hüseyin GÜNEŞ Mustafa ÇELİK, Halil ÖZKAN

Denetim Kurulu Asil Üyeleri: Şeref DİLEKÇİ, Yusuf BİLDİR, Mehmet UYGUR

Yedek Üyeleri: Ayşe SAVAŞ, Nazife ÖZTÜRK, Kemal DEMİR seçilmişlerdir.

Ayrıca Genel Kurulda;  Üyelik aidatlarının aylık 10.00 TL olmasına, dileyen üyenin aidatlarını yıllık olarak ödeyebilmesine, Sağlık İdarecileri Dernekler Federasyonu Delegelerinin belirlemesi yetkisinin Yönetim Kurulunca tespit edilmesine karar verilmiş olup,

Derneğin işleyişi ile ilgili üyelerimizden fikirler alınarak, toplantı dilek ve temenniler ile sonlandırılmıştır.

Akdeniz Sağlık İdarecileri Derneğimizin 21.05.2016 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısına fedakarlıkla gelerek, katılan üyelerimizin görevlendirmesi ile oluşan, Yeni Yönetim Kurulu olarak Görevimize başlarken tüm meslektaşlarımıza teşekkür eder, Saygı, Sevgi ve Dostlukla Selamlarımızı sunarız.

ASİD YÖNETİM KURULU

AKDENİZ SAĞLIK İDARECİLERİ DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU

Mehmet ARSLAN

Yönetim Kurulu Başkanı

İbrahim SÜER

Başkan Yardımcısı

Işık ÖZCAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Hüseyin ÇITAK

Sayman

Mehmet Bircan GÜLEÇ

Genel Sekreter