Developed by JoomVision.com

ASİD 8.DÖNEM(2018-2020)YENİ YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI

PDFYazdıre-Posta

Mehmet Arslan tarafından yazıldı.

Derneğimizin 8.Olağan Genel kurul toplantısı sonucunda seçilen yeni Yönetim Kurulu Asil Üyelerinin 26.04.2018 tarihinde yaptıkları ilk Yönetim Kurulu toplantısında yapılan görev dağılımı aşağıda belirtilmiştir. Bilgilerinize sunulur.

AKDENİZ SAĞLIK İDARECİLERİ DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU

Mehmet ARSLAN

Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Ali KAHYAOĞLU

Başkan Yardımcısı

Mustafa ÇELİK

Genel Sekreter

Nazife ÖZTÜRK

Sayman

Fatma ÜZÜMCÜ

Yönetim Kurulu Üyesi

Yeni Yönetim Kurulu olarak Görevimize başlarken; Akdeniz Sağlık İdarecileri Derneğimizin 22.04.2018 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısına katılan ve mazeretleri nedeniyle katılamayan tüm üyelerimize teşekkür eder, Saygı ve Sevgiyle Selamlarımızı sunarız.

ASİD YÖNETİM KURULU

 

 

PROJE KONUMUZLA İLGİLİ EĞİTİM ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİLDİ…

PDFYazdıre-Posta

Mehmet Arslan tarafından yazıldı.

 

Derneğimizin Ortağı olduğu “ Care for Carers” adlı AB proje çalışmasıyla ilgili Geleneksel Sağlık idarecileri İlkbahar toplantısına katılan Meslektaşlarımız ve aileleri ile diğer misafirleri kapsayan eğitim ve proje web sayfamızın tanıtımı yapıldı.

Proje grubumuz tarafından düzenlenen Eğitim ve bilgilendirme toplantısı 22.Nisan.2017 Pazar günü saat 14.00’ de Otıum Eco Club hotel (Titreyen göl Mevkii Manavgat - Side -Antalya ) adresinde gerçekleştirilmiştir. Toplantı sonucunda Eğitime katılanlara Derneğimizce Katılım Belgesi verilmiştir.

Web sayfamız için lütfen tıklayınız “ http://www.careforcarers.eu/tr/

 

 

GELENEKSEL İLKBAHAR TOPLANTISI SÜRECİNDE YAPILANLAR…

PDFYazdıre-Posta

Mehmet Arslan tarafından yazıldı.

Derneğimiz tarafından 20-23 Nisan 2018 tarihlerinde Antalya Manavgat Titreyen Göl Otıum Eco Club hotelde gerçekleştirilen Sağlık İdarecileri Geleneksel İlkbahar toplantımızdan güzel anılarla ayrıldık, Umarız katılan Meslektaşlarımızda memnun kalmıştır.

Duyurumuzda da belirtildiği gibi İlk gün Akşam saat 21.00 de SİDEF Onursal Başkanı Erman Emiroğlu, SİDEF Başkanı Ramazan Ata ve ASİD Başkanı Mehmet Arslan’ın yönetiminde başlayan toplantımızda; Etkinliğe katılan Meslektaşlarımızın sıra ile kendilerini tanıtmalarından sonra, Sağlık İdarecilerinin Mesleki sorunları ve çözüm önerileri konularında her meslektaşımız söz alarak kendi görüş ve düşüncelerini beyan ettiler. Yaklaşık 3 saat süren Toplantımızda Genel olarak gündeme getirilen beklentiler ve sorunlar aşağıda kısaca belirtilmiştir;

-Sağlık idarecisi kadrosunun alınması için gerekli girişimlerde bulunulması,

-Sağlık yönetimi bölümlerinde Lisans tamamlama olayının Sosyal çalışmacılar gibi hukuksal olarak önlenmesi için girişimde bulunulması,

-SİDEF’in ve üye derneklerinin web siteleri ve sosyal medyada daha aktif hale gelmeleri,

-Tüm Meslektaşlarımızın Sağlık idarecileri Derneklerine üye olmalarının kendileri ve Mesleğimiz bakımından öneminin anlatılması,

-SİDEF üyesi olmak isteyen derneklerin tüzüklerinde; Öncelikli olarak “Sağlık İdaresi Yüksek Okulu mezunları ile Sağlık yönetimi alanında lisans eğitimi veren bir okuldan mezunları ile üniversitelerin herhangi bir bölümünden lisans mezunu olup, sağlık yönetimi alanında lisansüstü eğitim alanların (Yüksek lisans, doktora, vb.)  üye olabileceğinin” belirtilmesi şartının aranması.

-Mesleki sorunlarla ilgilene bilmek için önce SİDEF ve derneklerin yönetimsel olarak idari ve Mali sorunlarına çözümler getirilmesine, Örnek olarak SİDEF’in bu konuda öncülük etmesi ve üye derneklerini yönlendirmesinin gerektiği, SİDEF Yönetim kurulunun daha aktif görünmesi gerektiği, örneğin Yönetim kurulu toplantıları ile ilgili web siteleri ve sosyal medyadan bilgilendirme yapmaları, Meslektaşlarımızla istişare yapmaları, iletişim kurmaları vb.

-Öncelikli olarak, SİDEF ve Üye Derneklerinin İdari ve Mali yapısının güçlendirilmesi için çalışmalar yapılması, Bu nedenle gerekli düzenlemeler ve tüzük tadilatı yapılması için 2018 Sonbahar toplantısında SİDEF’in Yönetim kurulunun Olağan üstü genel kurul kararı alması önerilmiştir.

 

ASİD 8.OLAĞAN GENEL KURULU 22.04.2018 TARİHİNDE YAPILDI…

PDFYazdıre-Posta

Mehmet Arslan tarafından yazıldı.

Akdeniz Sağlık İdarecileri Derneği 8. Olağan Genel Kurul 2.Toplantısı 22.04.2018 Cumartesi günü, Saat:11.00’ de Otıum Eco Club hotel (Titreyen göl Mevkii Manavgat - Side -Antalya ) adresinde gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurul Toplantısı; Gündemin 1.ve 2. Maddesi gereği, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Arslan’ın yaptığı açılış konuşması ve akabinde yoklama sonrasında Mevzuat dâhilinde yeterli sayıda üyelerimizin katıldığı tespit edilerek, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak toplantı başlatılmıştır.

Gündem’im 3. maddesi gereğince; Divan Başkanlığı seçimine geçilerek, Genel Kurulun oy birliğiyle Divan Başkanlığı’na Muhittin Erman Emiroğlu, Yardımcılığına da Mehmet Ali Kahyaoğlu ve Nazife Öztürk seçilerek Divan heyeti teşekkül etmiştir.

Divan Başkanı Erman Emiroğlu tarafından diğer gündem maddelerine geçilmeden Konuşma hakkı verdiği aynı zamanda ASİD üyesi olan SİDEF Başkanı Ramazan Ata; meslekle ilgili beklentileri kısaca belirterek, ASİD’in çalışmaları ile ilgili övgü dolu sözlerle konuşmasını tamamladı.

Daha sonra Gündemin 4.maddesi gereği; ASİD Başkanı Mehmet Arslan tarafından Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu, oybirliği ile ibra edildi.

Gündemin 5.maddesi gereği; Denetim kurulu üyesi Mehmet Uygur tarafından Denetleme kurulu raporu okundu.

Gündemin 6.maddesi gereği; Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Arslan tarafından bir sonraki dönem Dernek Tahmini Bütçesi okundu ve oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 7.maddesi gereği; Tüzüğümüzün bazı maddelerinin değişikliği ile ekleme yapılacak maddeler görüşüldü, yapılan açıklamalar sonrasında Tüzük tadilatı Oy birliği ile kabul edildi.( Bu konuda daha sonra ayrıca geniş açıklama yapılacaktır.)

Gündemin 8.maddesi gereği; Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi ne geçildi; Genel Kurul üyelerine oylama sistemi sorularak, alınan karar gereğince Yönetim Kurulu asil üyeleri ve yedek üye listeleri oylamaya sunuldu. Yapılan seçim sonucunda;

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri: Mehmet ARSLAN, Nazife ÖZTÜRK, Fatma ÜZÜMCÜ, Mehmet Ali KAHYAOĞLU, Mustafa ÇELİK.

 

Sayfa 9 / 24

Atatürk Köşesi

e-Bordro

ASID e-Bülten

Banka Hesap Numaramız

Buradasiniz: Home