Kısa Dönem Portekiz 3 Projesi Varış Öncesi Eğitimi

Avrupa Dayanışma Hizmeti Programı kapsamında hibelendirilen, Derneğimiz tarafından koordine edilen gönüllülük projesinin Kısa Dönem Portekiz 3 hareketliliği için seçilen gönüllülerimize 29.08.2023 tarihi 20.00-20:30 arasında Ev Sahibi Kuruluş Temsilcileri ve proje yetkilisi tarafından online olarak varış öncesi (pre-departure) eğitimi verilmiştir. Eğitimde proje için gerekli pratik hazırlıkların yanı sıra gönüllülerin sorumlulukları, proje süreci, gönüllü sözleşmesi, sağlık sigortası, cep harçlığı, yemek bedeli gibi hazırlıklar üzerinde gerekli bilgilendirmeler yapılmış olup, 37599 nolu hibe sözleşmesinin diğer hareketliliklerinin başlatılması için gerekli çalışmalara devam edilmektedir. 

Akdeniz Sağlık İdarecileri Derneği Yönetim Kurulu olarak projemize derneğimiz adına katılacak gönüllülerimize başarılar diler, iyi bir proje dönemi geçirmelerini temenni ederiz. 

AKDENİZ SAĞLIK İDARECİLERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU