ASİD 10.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ…

Akdeniz Sağlık İdarecilerinin 10.Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Haziran 2023 Çarşamba günü, saat:11,00’de, Dernek Merkezimizde, duyurumuzda belirtiğimiz gündem maddelerine ilaveten Divan başkanlığına sunulan önergelerle beraber 12 gündem maddesi üzerinden  gerçekleştirilmiştir. 

Yeni dönemde;

Yönetim Kuruluna; Mehmet ARSLAN, Mustafa ÇELİK, Nazife ÖZTÜRK, Mustafa ÇOBAN, Fatma ÜZÜMCÜ,

Yedek Üyeler;  Işık ÖZCAN, Şeref DİLEKÇİ, Sinan DURMUŞ, Hüseyin GÜNEŞ, Mehmet AKKOZ

Denetim Kuruluna, Hüseyin SAMUR, Ertan ÇEVİKOL, Halil ÖZKAN,

Yedek Üyeler; Mehmet Turgay MART, Mevlut ÖZKARAN, Halime ÇAM seçilmişlerdir.

 Ayrıca, Dernek Yönetim kurulunca belirlenecek görev ve yetki dâhilinde Yönetim kuruluna bağlı olarak en fazla 3 üyeden oluşacak sosyal komite kurulmasına karar verilmiş olup,

Sosyal komite üyesi olarakta; Işık ÖZCAN, Mevlut ÖZKARAN ve Halil ÖZKAN seçilmişlerdir.

 Dernek üyelik aidatı konusunda ise,  Genel kurulumuzca bu dönemde de, yeni üyelerden giriş ödentisi alınmamasına, Üyelerden geçmiş dönemlerde olduğu gibi aylık olarak 5,00 TL aidat alınmasına devam edilmesine, aidat ödemesi yapmayan üyelerimizin de yönetim kurulunca ikaz edilmesine karar verilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.