ASİD 2016-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

Derneğimizin kuruluşundan bugüne kadar hizmet veren Yönetim Kurullarında görev alan üyelerimiz (bkz) web sayfamızda belirtilmiştir. Öncelikle hepsine ayrı ayrı verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz.

Siz değerli üyelerimizi bilgilendirmek amacıyla 2016 yılından itibaren Derneğimizin Başkanlığı yaptığım bugüne kadar ki dönemle ilgili olarak Yönetim kurulumuzca,  idari-mali teknik ve sosyal faaliyetlerimizi başlıklar halinde aşağıda tarih sırasına göre kısaca özetlemeye çalıştık. Saygılarımızla.

BÖLÜM 1

DERNEĞİMİZ MERKEZİ:

Antalya Merkez de 2003 yılında kurulan Derneğimiz 06.08.2016 tarihinde yönetim kurulumuzun (bkz) fedakârlığıyla mevcut imkânlar dâhilinde daha önce kirasını ödemekte zorlandığımız Meltem semtinde zemin kattaki ofisimizden çok daha ekonomik olarak kiralanan Dokumada semtinde ki Büyükada sitesi kooperatifine ait zemin katta bir ofise taşınmıştır. 2019 yılında ki yönetim kurulumuz (bkz) tarafından hem daha ekonomik hem de ofisi, toplantı salonları vb. imkânları daha iyi olan Muratpaşa Belediyesinin Sivil toplum kuruluşları için yaptığı şu an hizmet verdiğimiz Antalya Muratpaşa Belediyesi sivil toplum yerleşkesi ASSİM ‘e taşınmak amacıyla 2019 Ocak ayı içinde başvuruda bulunulmuştur.

Derbis kayıtlarına göre 2019 yılında Antalya’da 2568 faal dernek vardı ve ASSİM’in tamamlanan bölümleri Muratpaşa Belediyesi tarafından kura ile derneklere veriliyordu, ASİD olarak bizde müracaat edip 13.02.2019 tarihinde saat 11.00 de yapılan kuraya katıldık.  O gün müracaat eden dernek sayısı 100 den fazlaydı, 10 derneğe ofis verilecekti ve kura sonucu O tarihte 127 sivil toplum kuruluşunun bulunduğu ASSİM STK yerleşkesinde derneğimize bir ofis verilmiştir. Daha sonra Muratpaşa Belediye Başkanlığı ile yaptığımız protokolün Antalya Valilik Makamınca 29.03.2019 tarihinde onaylanması üzerine 26.04.2019 tarihinde 221’nolu Dernek ofisimize taşındık ve halen bu yerleşkede faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

BÖLÜM 2

DERNEĞİMİZİN YURTİÇİ VE YURTDIŞI PROJE ÇALIŞMALARI

I-TAMAMLANAN PROJELERİMİZ:

1-2016-1-UK01-KA202-024392’nolu projemiz (Care for carers); Koordinatörü İngiltere olan, Avusturya, İtalya, İsveç ve Hollanda olmak üzere 5 Avrupa ülkesinin kuruluşu ile beraber Akdeniz Sağlık İdarecileri Derneğinin ortağı olduğu 2 yıl süreli Care for carers isimli proje faaliyetleri 01 Ekim 2016’da başladı, Derneğimiz Yönetim kurulumuz ve proje ekibimizin çalışmaları sonucu 2018 sonbaharında tamamlandı. Uluslararası bu projenin Türkiye’de tek ortağı olmamız nedeniyle derneğimiz idari, mali ve teknik bakımından iyi bir deneyim kazanmıştır.

2-You(th) Pass in Europe with ESC 11 096473 (Gönüllülük Projeleri): Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Derneğimizin Koordinatör Kuruluş olarak kabul edildiği You(th) Pass in Europe with ESC 11 isimli proje 25/01/2021 tarihinde imzaladığımız 2020-3-TR01-ESC11-096473 sayılı Sözleşme ile başlamıştır. Koordinatörü olduğumuz Projemiz dâhilinde İspanya, Portekiz ve Romanya’da ki ortağımız olan kuruluşlara kısa ve uzun dönem gönderdiğimiz gönüllüler başarıyla proje sürecini tamamlamışlardır. Derneğimizce de idari, mali ve teknik işlemler başarıyla gerçekleştirilmiş olup bu süreç içinde ve sonunda her aşamada faaliyetler ve sonuç bildirimleri ilgili mevzuat hükümlerine göre yasal süresi içinde yetkili makamlara yapılmış ve Proje 31 Ekim 2022 tarihinde tamamlanarak, Sözleşme kapsamında 2022 Aralık ayı içinde proje raporu Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına sunulmuştur. Projemiz 06 Nisan 2023 tarihinde onaylanarak tamamlanmıştır.

3-Avrupa Dayanışma Programı 2021-2-TR01-ESC51-VTJ-000044943 Gönüllülük Projemiz(R2): Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Avrupa Dayanışma Programı ESC 51 Gönüllülük Projeleri kapsamında 2021 Yılında yaptığımız başvurumuz sonucunda, 13 Mayıs 2022 tarihinde projelerimizin Değerlendirme Komitesi tarafından incelendiği ve ilke olarak kabul edildiği tarafımıza bildirilmiştir. Hemen akabinde derneğimizce gerekli evraklar hazırlanmış olup,  Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Derneğimizin Koordinatör Kuruluş olarak kabul edildiği projemiz 02.06.2022 tarihinde imzaladığımız 2021-2-TR01-ESC51-VTJ-000044943 sayılı ilgili kurumla yapılan sözleşme ile başlamış ve Sözleşme gereği de 30.04.2023 tarihinde proje tamamlanmıştır. Proje sürecinde İspanya, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk’ta iç anlaşma yaptığımız ev sahibi kuruluşlara toplam 8 gönüllü kısa süreliğine gönderilmiş proje başarıyla tamamlanmıştır. Sözleşme gereği 60 gün içinde, yani 30 Haziran 2023 tarihine kadar final raporu hazırlanarak ilgili kuruma onay için sunulacaktır.

II – AKREDİTASYON ÇALIŞMALARIMIZ:

22.04.2018 tarihindeki 8.Olağan Genel Kurul toplantısı sonrası Yönetim kurulumuzca 26.04.2018 tarihinde ilk toplantısını yaparak başladığımız bu dönemde,  Yurtiçi ve Uluslararası alanda Sağlık idarecilerinin tanıtımı ve neler yapabileceklerini göstermek adına farkındalık yaratmak amacıyla yeni proje girişimleri yapmak ve yeni mezun meslektaşlarımıza derneğimiz üzerinden imkânlar sunabilmek için yeni arayışlara girdik, Bu dönemde birçok sefere çıktık, yaptığımız birçok proje başvuruları kabul edilmedi, yılmadık aksine daha da hırslandık.

Yönetim kurulumuzun bu konuda özverili çalışmaları sonucunda Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca 2019 yılında Akredite edilen Derneğimiz; 2022 yılında Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı, Akreditasyon / Kalite Komitesinin değerlendirmesi sonucunda, Avrupa Dayanışma Programı(ESC) kapsamında 2027 yılına kadar Lider Kurum/Kuruluş olarak Kalite Sertifikası almaya hak kazanmıştır. Bunun sonucunda Derneğimize “LİDER” rolünde 2022/011’nolu Kalite sertifikası verilmiştir.

Akreditasyon çalışmaları kapsamında 2020 yılı Ocak ayında iki gönüllümüzü 1 yıllığına sözleşme yaptığımız Bulgaristan’ın Sofya şehrindeki ev sahibi konumundaki kuruluşa gönderdik, 2021 yılında yine aynı kuruluşla sözleşme yenileyerek 2021 Ocak ve Haziran aylarında iki gönüllümüzü daha uzun süre bir yıllığına aynı kuruluşa gönderdik. Ayrıca 2021 Temmuz ayında da bir gönüllümüzü destekleyen kuruluş olarak kısa süreliğine İspanya ‘ya gönderdik. 2022 yılında da 1 gönüllümüz Almanya’ya, 1 gönüllümüzü de Hırvatistan’a gönderdik. Bu konuda diğer ülke kuruluşlarıyla ve gönüllülerimizle çalışmalarımız halen devam ediyor, imkânlar dâhilinde genç gönüllülerimizi göndermeye devam edeceğiz.

III – HALEN DEVAM EDEN PROJELERİMİZ:

1- 2021-2-DE02-KA210-ADU-000050501’nolu Health Staff Mobılıty isimli projemiz; Erasmus+ – Call : 2021- Round : Round 2 – Key action : KA2 – Action type : KA210-ADU – Small-scale partnerships in adult education  prormaı kapsamında  Alman Ulusal Ajansı tarafından desteklenen “Development of a guideline and digital educational material  for healthcare professionals planning mobility”  adlı Sağlık personelinin sınır ötesi hareketliliklerinde rehber oluşturmayı hedefleyen proje, Almanya’da faaliyet yürüten bir eğitim kuruluşu olan Bedcon koordinatörlüğünde, Türkiye’den Akdeniz Sağlık İdarecileri Derneği (ASİD) ve İtalya’dan “La Quiete Azienda Pubblica di Servizi alla Persona” adlı kurum ortaklığında yürütülmektedir. Projeye 2022 1 Nisan 2022 tarihinde başlanılmış olup 2 yıllık süreçte(31.03.2024) tamamlanması planlanmıştır. Projenin Almanya ve Türkiye hareketliliği tamamlanmış olup, İtalya hareketliliği yapılmayacaktır. Projenin ortaklarla yapılacak online toplantılar ve bu konuda hazırlanan web sitesi üzerinden sözleşme süresi içinde tamamlanacağı öngörülmektedir.

2-Avrupa Dayanışma Programı 2021-1-TR01-ESC51-VTJ-000037599’nolu Gönüllülük Projemiz (R1): Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Avrupa Dayanışma Programı ESC 51 Gönüllülük Projeleri kapsamında 2021 Yılında yaptığımız başvurumuz sonucunda 14 Nisan 2022 tarihinde projemizin Değerlendirme Komitesi tarafından incelendiği ve ilke olarak kabul edildiği tarafımıza bildirilmiştir. Hemen akabinde derneğimizce gerekli evraklar hazırlanmış olup, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Derneğimizin Koordinatör Kuruluş olarak kabul edildiği projemiz 25.05 2022 tarihinde imzaladığımız 2021-1-TR01-ESC51-VTJ-000037599 sayılı ilgili kurumla yapılan sözleşme ile 12 süreli olarak başlamış ancak sözleşme geç imzalanması nedeni ile ek süre talebinde bulunulmuş olup, buna istinaden yapılan ek sözleşme ile süreç 24 ay olarak 30.12.2023 tarihinde bitecek şekilde belirlenmiştir. Proje işlemelerine başlanılmış olup, Bosna Hersek, Portekiz, İtalya ve Arnavutluk’ta iç anlaşma yaptığımız ev sahibi kuruluşlara toplam 17 gönüllü kısa süreliğine gönderilerek 2023 yılsonuna kadar sözleşme süreci içinde projenin tamamlanacağı öngörülmektedir. Proje bitiminde her zaman olduğu gibi, Sözleşme gereği 60 gün içinde, yani 28 Şubat 2024 tarihine kadar final raporu hazırlanarak ilgili kuruma onay için sunulacaktır.

 IV- PROJE İŞLEMLERİNDE MEVZUAT UYGULAMALARI VE KDV İSTİSNA SERTİFİKASI:

Derneğimizin tüm Proje çalışmaları ve uygulamaları güncel mevzuat hükümlerine göre yapılmaktadır. Ancak bu konuda uygulamalarda çelişkiye düştüğümüz özellikle bütçe çalışmalarıyla ilgili durumlarda Maliye Bakanlığımızdan görüş alarak, gelen özelgelere göre işlem yapılmaktadır. Ayrıca, Türkiye-Avrupa Birliği  (IPA II) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği hükümlerine istinaden Proje işlemlerinde Maliye Bakanlığı Vergi dairesi Başkanlığına başvurumuzu yaparak sertifika alınmıştır. Daha önce 2016 yılında ekim ayında başlayan projemiz için başvurumuzda bir çok kuruluşun bu konuda sıkıntı yaşadığı ve alamadığı hatta bizim kendi üyelerimizden dahi olumsuz görüşler olmasına rağmen ilgili mevzuat dahilinde yatığımız başvuru sonucu çok kısa süre içinde olumlu dönüş aldık ve proje sürecinde uyguladık. 2021 ve 2022 yılında başlanan projelerimiz için yaptığımız başvurularda Maliye Bakanlığı Vergi dairesi Başkanlığınca çok kısa sürede sertifikalarımız verilmiştir.

BÖLÜM 3

DERNEĞİMİZİN BU SÜREÇTEKİ EĞİTİM VE SOSYAL ETKİNLİKLERİ;

 • 20- 22 Mayıs 2016 tarihlerinde, ASİD Olağan Genel kurul toplantısı ve Sağlık İdarecileri Geleneksel İlkbahar toplantısı (Antalya Manavgat Titreyen Göl Grand Prestige Hotel) ,
 • 09 Haziran 2016 Perşembe, ASİD geleneksel sağlık idarecileri iftar yemeği (Antalya orduevi),
 • 27 Temmuz 2016 tarihinde Yönetim Kurulu üyemize Asker uğurlama yemeği (A.Ü. Sosyal tesisleri),
 • 14-16 Ekim 2016 tarihlerinde Sağlık İdarecileri Geleneksel Sonbahar toplantısı (Antalya Manavgat Titreyen Göl Grand Prestige Hotel),
 • 21 Şubat – 10 Mart 2017 tarihleri arasında, Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan “Yerel Sivil Toplum Kuruluşlarının Kapasitesinin ve Kamu – Sivil Toplum Kuruluşları (STK) İşbirliğinin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında; AB Bakanlığı Antalya İl Temsilciliği tarafından düzenlenen “STK Kapasite Geliştirme” ve  “AB Metodolojisine Göre Proje Hazırlama”  eğitimlerine davetli olarak katıldık. (Antalya Sunis Hotel ve Akra Barut Otel) ,
 • 14 Nisan 2017 tarihinde, AÜ Sağlık Meslek Yüksek Okulu Müdürünü proje ortaklığı teklifi için Yönetim kurulu olarak ziyaretimiz,
 • 29-30 Nisan 2017 tarihlerinde ASİD delegeleriyle Sağlık İdarecileri Dernekleri Federasyonu II. Olağan Genel Kurul Toplantısına katıldık. Ayrıca proje ekibimizce Care for carers adlı projemizin tanıtımı yapıldı. (Casa De Maris Hotel – Marmaris) ,
 • 11-13 Mayıs 2017 tarihlerinde, İzmir UKEYF fuarına davet edilen derneğimiz, fuarda stant açarak Derneğimiz ve care for carers projemiz başarıyla tanıtılmıştır,
 • 15-16 Mayıs 2017 tarihleri arasında, AB Bakanlığı Antalya il temsilciliği tarafından Antalya’da düzenlenen “Yerel Sivil Toplum Kuruluşlarının Kapasitesinin ve Kamu-STK İşbirliğinin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Destek Projesi” eğitimlerine davetli olarak katıldık ( Akra Barut Hotel –Antalya),
 • 07 Haziran 2017 tarihinde, ASİD geleneksel sağlık idarecileri iftar yemeği-( Akdeniz Üniversitesi Sosyal Tesisler Kır restoran),
 • 17-18 Temmuz 2017 tarihlerinde, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yerel STK’lara yönelik olarak uygulanacak olan Yerel STK’lar Hibe programının tanıtımı amacıyla Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldık (Akra Barut Otel-Antalya),
 • 18 Aralık 2017 tarihinde meslektaşlarımızla buluştuğumuz yemekte Sağlık İdarecileri gününü kutladık (Akdeniz Üniversitesi sosyal tesisleri),
 • 22-29 Ekim 2017 tarihleri arasında Sağlık İdarecileri 2017 yılı geleneksel sonbahar toplantısı (Antalya Manavgat Side Titreyen Göl Grand Prestige Hotel),
 • 18-21 Aralık 2017 ve 25-27 Aralık 2017 tarihlerinde, Avrupa Birliği Bakanlığı Antalya Temsilciliği ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen “Yerelde Kurumsal Kapasite Geliştirme” eğitimine davetli olarak katıldık (Akra Barut Otel-Antalya),
 • 10-11 Ocak 2018 tarihlerinde “Avrupa Birliği Bakanlığı Antalya Temsilciliği ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen yapılacak Erasmus+” konulu eğitim programına davetli olarak katıldık(Akra Barut Otel-Antalya),
 • 20-23 Nisan 2018 tarihlerinde Sağlık İdarecileri geleneksel ilkbahar toplantısı dahilinde ASİD 8.olağan genel kurul toplantısı ve care for carers adlı projemizin tanıtım toplantıları yapılmıştır( Manavgat Titreyen Göl Otıum Eco Club hotel),
 • 31 Mayıs 2018 tarihinde Sağlık İdarecileri İftar Yemeği (Antalya Park Orman Restoran),
 • 02 -05 Kasım 2018 tarihleri arasında ASİD geleneksel Sonbahar toplantısı-( Manavgat Grand Prestige Hotel),
 • 18 Aralık 2018’de Sidefin düzenlediği Sağlık İdarecilerinin 55.yıl etkinliklerine katıldık(Ankara),
 • 2019 tarihinde Derneğimiz adına Yönetim Kurulu olarak Süleyman Demirel Üniversitesinde(SDÜ) meslektaşlarımızı ziyaret ettik(Isparta),
 • 02 Mart 2019 Cumartesi günü derneğimiz üyeleriyle Kahvaltı etkinliği yaptık(Konyaaltı öğretmenevi-Antalya),
 • 04 Mart 2019 tarihinde Derneğimiz adına Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanını Makamında ziyaret ederek, Kamu-STK işbirliği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu(Akdeniz Üniversitesi-Antalya),
 • 20-23 Nisan 2019 tarihleri arasında Geleneksel Sağlık İdarecileri İlkbahar toplantımız düzenlendi (Otıum Eco Club hotel-Manavgat),
 • 22 Mayıs 2019 tarihinde, ASİD geleneksel sağlık idarecileri iftar yemeği organizasyonu (Denizim park restoran-Antalya),
 • 20-23 Haziran 2019 tarihlerinde 4.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetim Kongresine bildiri gönderip katılmaları uygun bulunan üyelerimizin kongreye katılmaları sağlanmıştır( Üsküdar Üniversitesi-İstanbul),
 • 25-29 Ekim 2019 tarihlerinde Sağlık İdarecilerinin Geleneksel Sonbahar toplantısı düzenlendi (Grand Prestige Hotel-Manavgat),
 • 12-14 Eylül 2019 tarihlerinde Kosova 10.Uluslararası Sağlık Bilimleri sempozyumuna katıldık, Aynı zamanda Kosova heimer college ile işbirliği anlaşması yapıldı(Kosova),
 • Türkiye Ulusal Ajansı 23 – 25 Aralık 2019 tarihleri arasında düzenlenen kalite sertifikası alan kurum ve kuruluşlara yönelik eğitime katılındı(Ankara Gölbaşı),
 • 15 Ekim 2020 tarihinde Akdeniz Üniversitesi hastanesi Başmüdürü olan meslektaşımıza hayırlı olsun ziyareti yapıldı,
 • 2020 yılında pandemi nedeniyle etkinlikler ve olağan genel kurul toplantımız ertelenmek zorunda kalınmıştır. Bu süreçte Yönetim Kurulu toplantılarımız dışında hiçbir etkinlik yapılamamıştır,
 • 24 Mart 2021 tarihinde ASSİM’ de 9. Olağan genel kurulumuzu gerçekleştirdik,
 • 06 Nisan 2021 tarihinde Derneğimiz adına, Antalya İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürünü makamında ziyaret edildi,
 • 18 Ekim-02 Kasım 2021 tarihleri arasında; ASSİM organizasyonunda, Proje konularında Valilik ve Akdeniz Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen eğitimlere davetli olarak katıldık,
 • ASİD’in kuruluş yıl dönümü olan 27 Ağustos 2021 tarihinde A.Ü. Sosyal tesislerinde üyelerimizle beraber kutlama etkinliği yapıldı,
 • 20 Nisan 2021 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı ziyaret edildi, Kamu-STK işbirliği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu,
 • 29–31 Ekim 2021 tarihlerinde Geleneksel Sağlık İdarecileri Sonbahar toplantımız gerçekleştirildi (Side Crown Sunshine Hotel- Antalya),
 • 07 Aralık 2021 tarihinde Antalya Sivil toplumla ilişkiler müdürlüğü tarafından davet edildiğimiz “Sivil Topluma Rehberlik “Çalıştayı’na katıldık(Antalya Sunis Hotel),
 • 14 Nisan 2022 Perşembe günü Akdeniz Üniversitesi Sosyal tesislerinde meslektaşlarımıza iftar yemeği verildi,
 • 17 Mayıs 2022 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda düzenlenen “Sağlıkta Zirve ve İstihdam Fuarı” etkinliğine stant açarak katıldık
 • 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü, Antalya Konyaaltı hayat park restoran da meslektaşlarımızın katıldığı kahvaltı etkinliği yapıldı.
 • Health staff mobılıty- proje çalıştayı, Almanya ve İtalya’daki proje ortağı kuruluşlarımızın da katılımıyla 17-20 Ekim 2022 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi Sosyal tesislerinde gerçekleşmiştir. Çalıştayın ilk günü Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Blok Toplantı salonunda Projeyle ilgili bilgilendirme amaçlı düzenlenen Konferans düzenlenmiştir.
 • Sağlık İdarecilerinin geleneksel Sonbahar toplantısı 27-30 Ekim 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi (Aska Grand Prestige Hotel (Titreyen göl Mevkii Manavgat -Side -Antalya),
 • Türkiye Ulusal Ajansı Gençlik Çalışmaları Koordinatörlüğü tarafından 21 – 25 Kasım 2022 tarihleri arasında Antalya-Belekte düzenlenen Tosca eğitimi 9 ülkeden 30 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Türkiye’den 5 akredite kurum kuruluş temsilcisinin seçildiği eğitime davetli olarak katıldık,
 • Erasmus Plus ESC gönüllülük projeleri Akredite kuruluşların kapasitesinin artırılması amacıyla Türkiye Ulusal Ajansı Gençlik Çalışmaları Koordinatörlüğü tarafından 09 – 12 Aralık 2022 tarihlerinde Malatya’da düzenlenen “Akredite Kuruluşlar için Kalite Sertifikası” eğitimine katıldık,
 • Antalya Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından, 14 Aralık 2022 tarihinde, Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonunda yapılan toplantıya davetli olarak katıldık,
 • 19-20 Aralık 2022 tarihlerinde Antalya’da , Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen ve fon desteği alarak projelerini uygulamış STK temsilcileri ile beraber , Türkiye ve AB arasında Sivil Toplum Diyaloğu Programı etkinliğine katıldık,
 • Avrupa Dayanışma Hizmeti Programı kapsamında Derneğimiz tarafından koordine edilen gönüllülük projesinin, Kısa Dönem İspanya hareketliliği için seçilen gönüllülerimize 04.01.2023 tarihinde online olarak varış öncesi (pre-departure)  eğitimi verilmiştir.
 • Avrupa Dayanışma Hizmeti Programı kapsamında, Derneğimiz tarafından koordine edilen gönüllülük projesinin Kısa Dönem Kuzey Makedonya hareketliliği için seçilen gönüllülerimize 14.02.2023 tarihinde online olarak varış öncesi (pre-departure)  eğitimi verilmiştir.
 • Avrupa Dayanışma Hizmeti Programı kapsamında, Derneğimiz tarafından koordine edilen gönüllülük projesinin Kısa Dönem Arnavutluk hareketliliği için seçilen gönüllülerimize 07.03.2023 tarihinde online olarak varış öncesi (pre-departure)  eğitimi verilmiştir. 
 • 12 Nisan 2023 Çarşamba günü, geleneksel sağlık idarecileri iftar yemeği Akdeniz Üniversitesi Sosyal tesislerinde gerçekleştirildi.
 • Avrupa Dayanışma Hizmeti Programı kapsamında, Derneğimiz tarafından koordine edilen gönüllülük projesinin Kısa Dönem Bosna Hersek 1 hareketliliği için seçilen gönüllülerimize 13.04.2023 tarihinde online olarak varış öncesi (pre-departure)  eğitimi verilmiştir.
 • Health Staff Mobılıty- Projemizin 5.(Transnational Meeting) Çalıştayı Almanya ve İtalya’daki proje ortağı kuruluşlar ve  derneğimizin katılımıyla 24-27 Nisan 2023 tarihlerinde online olarak gerçekleştirildi.
 • Avrupa Dayanışma Hizmeti Programı kapsamında, Derneğimiz tarafından koordine edilen gönüllülük projesinin Kısa Dönem Portekiz 1 hareketliliği için seçilen gönüllülerimize 30.04.2023 tarihinde online olarak varış öncesi (pre-departure)  eğitimi verilmiştir.
 • Avrupa Dayanışma Hizmeti Programı kapsamında, Derneğimiz tarafından koordine edilen gönüllülük projesinin Kısa Dönem İtalya hareketliliği için seçilen gönüllülerimize 11.05.2023 tarihinde online olarak varış öncesi (pre-departure) eğitimi verilmiştir. 
 • İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından “Kara Paranın Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele” kapsamında merkezi İzmir, Denizli, Muğla, Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Antalya ve Eskişehir illerinde bulunan sivil toplum kuruluşlarının farkındalıklarının ve bilgi seviyelerinin arttırılmasına yönelik 01.06.2023 tarihinde çevrimiçi olarak “Sivil Topluma Rehberlik Eğitimi” katıldık.

    Yukarıda belirtilen tüm etkinlikler web sitemizden (www.asid.org.tr) ayrıntılı olarak haber yapılmıştır. Her dönemimizde olduğu gibi bundan sonraki süreçte de mücbir bir sebep olmadığı takdirde sizlerle de istişare yaparak etkinliklerimizi daha da artırarak devam edilecektir.

BÖLÜM – 4

DERNEĞİMİZİN İDARİ VE MALİ İŞLERİ

E-Bülten: Tüzüğümüzün 2.maddesi 4. fıkrasının 3. Bendi ve 10.maddesinin 4. fıkrasının 10.bendine istinaden Derneğimiz adına faaliyetlerimizi ve projemizle ilgili çalışmaları ve mesleki konuları içeren ücretsiz 3 aylık dönemler halinde yayınlayacağımız E- Bültene 31 Mart 2021 tarihinde başladık, ancak proje ve idari işlemlerin yoğunluğu sebebiyle devamlılığını sağlayamadık, bu nedenle çok yakın zamanda 6 aylık veya yıllık olarak istikrarlı bir şekilde yayınlamak için hazırlıklara başladık.

Denetim: Derneğimizin İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünce yapılan Denetim: Antalya Valiliğinden alınan Makam onayı ile 01.02.2021 pazartesi günü ilk defa ciddi bir denetim yapılmıştır. Bu denetimde son 3 yıllık evraklarımız ve hesaplarımız incelendi, herhangi bir sorun yaşamadan başarıyla denetimimizi tamamlanmıştır. Ayrıca derneğimiz denetim kurulunun daha faal ve katkısı olması bakımından, sadece olağan genel kurul öncesi değil, her yıl mevzuat hükümlerinde de belirtildiği üzere yıllık beyanname verilmeden önce iç denetim yapılması ve bunun sonucunda beyanname verilmesi uygulamasına başlanılmıştır.

Derneğimizin Üye Sayısı: Başkanlığını yaptığım 2016 yılanda ilk iş olarak DERBİS kayıtlarında 37 olarak görünen üye sayımız ve bilgileri konusunda ciddi bir çalışmayla tüm kayıtlar(Yönetim kurul kararları, üye defteri, evraklar vb.) incelenerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Daha sonra Meslektaşlarımızla kurulan iletişim sonucu kısa sürede üye sayımızda artış olmuştur. Bu süreçte kayıttan düşmek zorunda kaldığımız (İstifa, vefat, vb.) nedenlerle eksilme olmuşsa da, 2106- Haziran 2023 yılları arasında 73 yeni üye kaydı yapılmış olup, Bugün itibariyle DERBİS kayıtlarımızda 110 aktif üyemiz bulunmaktadır.

Yıllık Beyanname ve bildirimler: 2016-2017-2018-2019-2020-2021 ve 2022 yıllarına ait faaliyetlerimizi ve mali durumumuzu belirten beyannamelerimiz her yıl mevzuat gereği 4 aylık süresi olduğu halde derneğimizde düzenli kayıt tutulduğundan, Başkan olduğum tarihten itibaren yönetim kurulumuzca alınan prensip kararınca, her yıl Ocak ayı içinde beyannamemiz aksatılmadan DERBİS üzerinden Antalya Valiliğine bildirilmiş ve onaylanmıştır.

Faal bir Dernek olduğumuzdan, yıl içi yapılan tüm bildirimlerimiz ve faaliyetlerimizin icmali, yılsonu beyannamemizle bağlantılı olarak genel tablolarla uyum sağlaması gerektiğinden, Özellikle her yıl Aralık ayında yıl içi çalışmalar toparlanarak icmali yapılarak bildirilmekte, bu nedenle de beyanname bildirimlerimiz önem kazanmaktadır. Örneğin 2023 yılının ilk altı ayı içinde DERBİS’ten yapılan faaliyetlerimizle ilgili idari, mali ve teknik olarak toplam 13 bildirim yapılmış ve onay alınmıştır.( R2 projesi için 6 bildirim, R1 projesi için 3 bildirim, ESC 11 için 4 bildirim).Bu ve ikinci altı ay içinde yapılacak faaliyet ve bildirimler yılsonu beyannamemizde Aralık ayı son haftasında icmal çıkarılarak genel tablolara kayıt edilecek, bu safhada sorunlar ve hatalar giderilerek her yıl olduğu gibi yeni yıla sıfır sorunla, daha zinde olarak girilmesi sağlamak amacıyla Yönetim kurulumuzca, O yılın planlamaları da yapılarak beyannamemiz yetkili makamlara sunulacaktır.

Üyelerimiz arası iletişim; Özel günlerdeki paylaşımlar, bireylerin yakınlıklarını güçlendiren unsurlardandır. Bu ilkeden yola çıkarak, Yönetim kurulu olarak haberimiz olması durumunda, Üyelerimizin (Düğün, nişan, hasta ziyaretleri, vefat, atama vb.) iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmaya çalıştık. 2016 yılından itibaren haberimiz olan her durumda derneğimiz adına çiçek götürülmekte veya gidilemiyorsa da gönderilmekte ve web sitemizden de bilgilendirme amaçlı haber yapılmaktadır. Ayrıca günümüzde gelişen iletişim teknolojilerinden yararlanarak sosyal medya ve web sitemizden aralıksız her resmi ve dini bayram ile özel günleri kutlanmaktadır. Geçmişte bu tür uygulamaları hiç yaşamadığımızdan içimizde uhde olan bu durum yönetim kurulumuzun görevi olarak aralıksız devam ettirilmektedir.

 Web sitemiz: Derneğimizin geçmişte mevcut olan “https://www.asid.org.tr “ internet sitesinin sürekli sorun çıkarması, akıllı telefon uygulamalarında görüntülenememesi vb. nedenlerle ihtiyaca cevap veremez hale geldiğinden, Bütçe imkânlarımız dâhilinde Web sitemiz 08 Temmuz 2019 tarihinde Günümüz teknolojisine uygun olarak yeniden tasarlanarak yaptırılmış olup aynı web adresiyle  ” www.asid.org.tr “ hizmet vermektedir.

İdari işlemler: Derneğin her türlü faaliyetinin kayıt altına alınması gereklidir ve mevzuat bakımından da zorunludur. Bu nedenle, Yönetim kurulu karar defteri, Gelen ve giden evrak defteri, İşletme defteri, Üye kayıt defterinin düzenli ve güncel olarak tutulması gerekir. Derneğimizin sürekli olarak proje aktiviteleri olması nedeniyle yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlarla yazışmalar yapılmaktadır, Bu konuda ilgili mevzuatlar gereği sorumlu olduğu günlü bildirimler, cezai durumlara düşmemek için takip edilmekte ve zamanında yapılmaktadır. Bütün faaliyetlerimiz yönetim kurulu kararı alınarak gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle görev süremiz boyunca mevcut karar defterimiz 2022 yılı Mart ayında bitirilerek, yeni karar defterimiz Antalya İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne tasdik ettirilerek kullanılmaya başlanılmıştır.

 Başkan olduğum dönemden (2016) bugüne kadar 331 adet farklı konularda yazılı karar alınmıştır, Bu kararları almak içinde 176 defa Yönetim kurulu toplantısı yapılmıştır. Bu süreç içende Toplam gelen evrak kaydı sayımız 270, giden evrak kaydı sayımız 321 (toplam 591 evrak ) , Üye kaydı 73,  İşletme defter kaydı 786 adet olmak üzere bu süreçte toplam 1957 adet Defter kaydı, ayrıca Derbis bildirim sayısı 163 ve idari işlemlerin Bilgisayar ortamında yapılan kayıt işlem sayısı 1781 adet(toplam 1944 adet) işlemle birlikte, Bu dönemde Defter ve Bilgisayar kayıt işlemleri olmak üzere Toplam 3901 adet kayıtlı işlem yapılmıştır.

Ayrıca yine bu süreçte güncel mevzuata uygun Alındı belgeleri bastırılmış, Mühür yenilenmiş ve Derneğimiz adına yeni Banka hesabı açtırılmıştır. Kısaca Görev dönemimizde bürokratik ve mevzuatsal işlemlerin aksatılmadan sürdürülmesine azami ciddiyet gösterilmiştir. Derneğimiz kayıtlarının tutulduğu tüm defterler ilgili mevzuat gereği Noterden veya dernekler müdürlüğüne tasdik ettirilmektedir. Bu konuda mevzuat hükümlerine göre yapılan her işlemin iş akımıyla ilgili bilgilendirmek yapmak amacıyla bir çalışma başlattık, çok yakında web sitemize yeni bir sayfa ekleyerek sizlerle paylaşacağız.

 Sonuç olarak, 2016 yılından beri pandemi dönemi de dâhil hiç bir mazeretin arkasına saklanmadan Başkanlığını yaptığım bugüne kadar ki dönemde, Yönetim Kurulu toplantılarımız ve çalışmalarımız aralıksız olarak devam etmiştir. Derneğimiz bu dönem içinde yönetim kurulumuzun özverili çalışmaları sonucu yukarıda proje çalışmalarımızda belirtiğimiz gibi birçok Avrupa birliği projesine hem koordinatör, hem de ortak olarak rol almıştır.2019 yılında Akredite edilen Derneğimiz; 2022 yılı içinde, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı, Akreditasyon / Kalite Komitesinin değerlendirmesi sonucunda, Avrupa Dayanışma Programı(ESC) kapsamında Lider Kurum/Kuruluş olarak Kalite Sertifikası almaya hak kazanmıştır. Bunun sonucunda Derneğimize “LİDER” rolünde 2022/011’nolu Kalite sertifikası verilmiştir.

Yukarıda belirtilen gerçekleşen çalışmalarımız yanında, bu yılın ilk 6 ayında İspanya, Portekiz, İtalya, Makedonya, Bosna Hersek ve Arnavutluk’taki ortak kuruluşlarımızla 2 farklı gönüllülük projesi kapsamında yılsonuna kadar devam edecek hareketlilikleri başlattık. Bunun yanında geçen yıl başlayan Almanya Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen projemizin çalışmaları da, Almanya ve İtalya’daki ortaklarımızla beraber, aynı hızla aralıksız devam etmektedir. Bu arada farklı bir proje başvurumuzun da sözleşmesini yapabiliriz, bekliyoruz.

      Ayrıca Hedeflerimiz doğrultusunda bizlere düşen görevin bilincinde olarak, öncelikle Türkiye genelinde yurt içi ve daha sonra yurt dışı da dahil edilerek, idari, mali ve teknik bakımdan bilgi ve deneyimlerimizin paylaşımında bulunmak üzere mesleki donanımlarımızı geliştirmeye yönelik üyelerimiz ve meslektaşlarımız ile ortaklaşa yapacağımız online eğitimler düzenlemek istiyoruz, Bu süreçte internet sitemizi ziyaret ederek gelişmeleri takip etmenizi, tüm üyelerimizin ve meslektaşlarımızın da bu etkinliklere katılmasını arzu ediyoruz.

Derneğimizin tüm çalışmaları takım ruhuyla yapılmakta olup, Bu nedenle faaliyet raporumuzda isimlerden bahsedilmemiştir.

Siz değerli üyelerimizin destekleriyle 2023 yılında da aynı duygu ve düşüncellerle çalışmalarımız devam edecektir. Her zaman olduğu gibi yeni başarılara imza atmak adına proaktif bir yönetim anlayışı benimsemekteyiz. Yönetim kurulumuzun görevi süresince bizlere düşen görevin bilincinde olarak faaliyetlerimize devam edeceğiz. Bu süreçte Yapılan tüm çalışmalar web sitemizde yayınlanmakta olup internet sitemizi  “ www.asid.org.tr “  ziyaret ederek gelişmeleri takip edebilirsiniz. Ayrıca her türlü faaliyetlerimiz altı ayda bir bu rapor güncellenerek siz değerli üyelerimiz ile yurt içi ve yurt dışı takipçilerimiz bilgilendirilmeye devam edilecektir. Saygılarımızla. ASİD Yönetim Kurulu

Açıklama:Akdeniz Sağlık İdarecileri Derneği Faaliyet Raporu 6 ayda bir güncellenerek https://www.asid.org.tr/calisma-plani-ve-faaliyetler/  sayfamızda yayınlanmaktadır.Bilgilerinize.