Meslek Dernekleri Toplantısı

Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve akreditasyon Derneği (SABAK) tarafından, sağlık bilimleri alanında faaliyet gösteren meslek dernekleri ile akreditasyon faaliyetleri konusunda görüş alışverişi yapılması amacı ile 17 Kasım 2022 tarihinde, ZOOM üzerinden yapılan toplantıya, ASİD yönetim Kurulu olarak katıldık.

Sağlık Bilimleri alanında eğitim veren programların (Fakültelerin bünyesindeki bölümlerin) ‘’Eğitim Müfredatlarının Geliştirilmesi ve Akreditasyonu’’ konularında ASİD gibi meslek örgütlerinin sürece katılımlarının sağlanması ve akreditasyonun yaygınlaştırılması hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.SABAK Yönetim Kuruluna nazik davetleri ve verimli geçen toplantı için teşekkür ederiz

ASİD Yönetim Kurulu