Get Involved in ESC – Interregional Partnership Building Activity (PBA) in ESC Volunteering Projects Eğitimi

Derneğimiz Yönetim Kurulu üyesi Dr. Nazife ÖZTÜRK Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 16-21 Aralık 2020 tarihleri arasında Antalya’da yapılacak olan “Get Involved in ESC – Interregional Partnership Building Activity (PBA) in ESC Volunteering Projects” eğitimine katılmaya hak kazanmıştır. Eğitim katılımcıları Avrupa Birliği ve program ülkelerinden gençlik çalışanları, gençlik eğitmenleri, gençlik liderleri, proje yöneticileri, gönüllü mentorlarından toplam 90 kişi olarak belirlenmiş, Türkiye’den sınırlı sayıda katılımcı kabul edilmiştir. Eğitim Türkiye’den katılımcılar ile yüz yüze yurtdışı katılımcıları için ise online devam edecek, eğitim dili İngilizce olacaktır. Eğitimin teması, nitelikli ESC projeleri için ortaklık kurmak olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede eğitimin ana amaç ve hedefleri;

–         Gelecekteki ESC projeleri için ortaklıklar kurmak,

–         Gençlik çalışmaları, gönüllülük, ESC ve Erasmus + Programı alanındaki yeni fikirleri paylaşmak ve keşfetmek,

–         Genel olarak projelerin kalitesini artırmak için kullanılan deneyimleri, en iyi uygulamaları, yeni araçları paylaşmak,

–         Gönüllü çalışma ve ESC programı çerçevesinde farklı yaklaşımları keşfetmek,

–         ESC alanında daha iyi ve daha güçlü bir ortaklık ağları için yollar yaratmak.

Eğitime ilişkin daha detaylı bilgi: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/get-involved-in-esc-interregional-partnership-building-activity-pba-in-esc-volunteering-projects.9053/ adresinden edinilebilir.