SİVİL SESLER FESTİVALİNE BAŞVURUMUZU YAPTIK..!

Derneğimiz 20 – 21 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak olan Sivil Sesler Festivaline katılmak için başvuruda bulunmuştur. Festival çağrısı Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) tarafından yapılmış olup festivalin amacı; Türkiye’den ve Dünyanın dört bir yanından sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle sivil toplumun dünden bugüne yarattığı değişimleri tartışmak, İçinde yaşadığımız gezegene, ülkeye, topluma, sanata, bilime, şimdiki ve gelecek kuşaklara, kadınlara, gençlere, en zor durumda kalmışlara, gidecek başka yeri olmayanlar sivil toplumun katkılarını değerlendirip, gelecek için potansiyellerini keşfetmeye çalışmaktır.

Amacından da anlaşılacağı üzere pek çok farklı alanda çalışma yapan Sivil Toplum Örgütlerini bir araya getiren bu festivale Derneğimiz adına Öğr. Gör. Fatma ÜZÜMCÜ ve Dr. Işık ÖZCAN katılacak olup, orada yapılacak atölye çalışmalarına katılımın yanı sıra bir stand talebinde de bulunduk. Bu çok sesli koroyu andıran festivalin Derneğimizin benzer ya da farklı alanlarda çalışan dernekler ile network oluşturmak, birlikte çalışma kültürünü öğrenmek, üyelerimiz arasındaki motivasyonu artırmak gibi konulara katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Festivale katılması uygun görülen Dernekler Eylül ayının başında bilgilendirilecek olup, eğer katılımımız uygun görülürse üyelerimize ayrıca bilgi verilecektir. Hoşça kalın…

ASİD Yönetim Kurulu