AKDENİZ SAĞLIK İDARECİLERİ DERNEĞİ YENİ UFUKLARA YELKEN AÇIYOR…!

Derneğimizin 22.04.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulumuzda seçilen Yeni Yönetim kurulumuzun göreve başladığından itibaren bugüne kadar yapılan Proje Başvuruları ve Uluslararası İşbirliği anlaşmalarımız sizleri bilgilendirmek amacıyla aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.

1) Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimine CSSP II/ 212 referans numaralı Sivil Toplum Kuruluşlarının Kapasite Geliştirmesi alanında Learning Effective Policy Makers Tools” isimli projeye 08.05.2018 tarihinde ön başvuru yapılmıştır.

2) Akdeniz Sağlık İdarecileri Derneği Kosava’nın Priştine şehrinde bulunan Heimerer College Sağlık Yönetimi Bölümü ve Yunanistan’ın Trikala şehrinde bulunan AKETH (Developmental Center of Thessaly) ile 30.09.2018 tarihinden itibaren geçerli 30.09.2019 tarihine kadar iş birliği anlaşması imzalamıştır. Bu anlaşmalar ile partnerler arasında stratejik ortaklıklar kurmak, üyelerimize eğitim programları düzenlemek, projeler üretmek ve üyelerimizin mesleki anlamda yetkinliklerini artırmak amaçlanmaktadır. Sivil Düşün programının bu desteğine başvurulmasının nedeni partner ülkelere ziyaret gerçekleştirip bir araya gelmek, çalışma programları düzenlemek, uygun olan üyelerimiz ile staj ve eğitim hareketlilikleri yapmak ve bu sayede hareketlilik gerçekleştirip ağ oluşturmaktır. Ayrıca Avusturya’dan bir kuruluşla da görüşmelerimiz devam etmektedir.

3) Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında derneğimiz adına Hareketlilik ve Ağ Oluşturma Desteği kapsamında 10.10.2018 tarihinde “Akdeniz Sağlık İdarecileri Derneği Yeni Ufuklara Yelken Açıyor” isimli projeye başvurulmuştur.

Yukarıda belirtildiği üzere derneğimiz ve mesleğimizin tanıtımı adına birçok sefere çıkılmış olup, Sonuç odaklı bir yanılgıya düşmek istemiyoruz. Bu sürecin bizi olumlu sonuçlara götüreceğine ve siz değerli üyelerimizin de desteğini yanımızda hissettiğimiz sürece bu dönemde daha üretken bir dönem geçireceğimize inanıyoruz. Unutmayın Bu dernek hepimizin, Tüm meslektaşlarımıza Sevgi ve Saygılarımla.

Mehmet ARSLAN
Yönetim Kurulu Başkanı