GELENEKSEL İLKBAHAR TOPLANTISI SÜRECİNDE YAPILANLAR…

Derneğimiz tarafından 20-23 Nisan 2018 tarihlerinde Antalya Manavgat Titreyen Göl Otıum Eco Club hotelde gerçekleştirilen Sağlık İdarecileri Geleneksel İlkbahar toplantımızdan güzel anılarla ayrıldık, Umarız katılan Meslektaşlarımızda memnun kalmıştır.

Duyurumuzda da belirtildiği gibi İlk gün Akşam saat 21.00 de SİDEF Onursal Başkanı Erman Emiroğlu, SİDEF Başkanı Ramazan Ata ve ASİD Başkanı Mehmet Arslan’ın yönetiminde başlayan toplantımızda; Etkinliğe katılan Meslektaşlarımızın sıra ile kendilerini tanıtmalarından sonra, Sağlık İdarecilerinin Mesleki sorunları ve çözüm önerileri konularında her meslektaşımız söz alarak kendi görüş ve düşüncelerini beyan ettiler. Yaklaşık 3 saat süren Toplantımızda Genel olarak gündeme getirilen beklentiler ve sorunlar aşağıda kısaca belirtilmiştir;

-Sağlık idarecisi kadrosunun alınması için gerekli girişimlerde bulunulması,

-Sağlık yönetimi bölümlerinde Lisans tamamlama olayının Sosyal çalışmacılar gibi hukuksal olarak önlenmesi için girişimde bulunulması,

-SİDEF’in ve üye derneklerinin web siteleri ve sosyal medyada daha aktif hale gelmeleri,

-Tüm Meslektaşlarımızın Sağlık idarecileri Derneklerine üye olmalarının kendileri ve Mesleğimiz bakımından öneminin anlatılması,

-SİDEF üyesi olmak isteyen derneklerin tüzüklerinde; Öncelikli olarak “Sağlık İdaresi Yüksek Okulu mezunları ile Sağlık yönetimi alanında lisans eğitimi veren bir okuldan mezunları ile üniversitelerin herhangi bir bölümünden lisans mezunu olup, sağlık yönetimi alanında lisansüstü eğitim alanların (Yüksek lisans, doktora, vb.)  üye olabileceğinin” belirtilmesi şartının aranması.

-Mesleki sorunlarla ilgilene bilmek için önce SİDEF ve derneklerin yönetimsel olarak idari ve Mali sorunlarına çözümler getirilmesine, Örnek olarak SİDEF’in bu konuda öncülük etmesi ve üye derneklerini yönlendirmesinin gerektiği, SİDEF Yönetim kurulunun daha aktif görünmesi gerektiği, örneğin Yönetim kurulu toplantıları ile ilgili web siteleri ve sosyal medyadan bilgilendirme yapmaları, Meslektaşlarımızla istişare yapmaları, iletişim kurmaları vb.

-Öncelikli olarak, SİDEF ve Üye Derneklerinin İdari ve Mali yapısının güçlendirilmesi için çalışmalar yapılması, Bu nedenle gerekli düzenlemeler ve tüzük tadilatı yapılması için 2018 Sonbahar toplantısında SİDEF’in Yönetim kurulunun Olağan üstü genel kurul kararı alması önerilmiştir.

Ertesi gün; önce saat 11.00’de Akdeniz Sağlık İdarecileri Derneği (ASİD ) Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı,( bu konu web sitemizde ayrıca haber yapılmıştır, Ayrıntılarını oradan okuyabilirsiniz).

Aynı gün 15.00-17.00 saatleri arasında; ASİD proje ekibi tarafından düzenlenen; derneğimizin Ortağı olduğu“ Care for Carers” adlı AB proje çalışmasıyla ilgili Meslektaşlarımız ve diğer misafirleri kapsayan eğitim verilerek, proje web sayfamızın da “http://www.careforcarers.eu/tr/” tanıtımı yapıldı.

Daha sonra Akşam yemeği sonrasında Meslektaşlarımız ve Ailelerinin katıldığı Gala gecemiz ile etkinliğimiz sonlandırılmıştır.

Sağlık idarecilerinin 2018 yılı geleneksel ilkbahar toplantısına katılan tüm Meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. Ayrıca Mazeretleri dolayısıyla katılamayan meslektaşlarımızı da daha sonraki etkinliklerimizde hep beraber olacağımız beklentisiyle, Tüm meslektaşlarımıza sevgi ve saygılarımızı sunarız. Hoşcakalın.

 

Bu girdi Genel’ te gönderildi. kalıcı linki yer imlerine ekleyin.