EGESİD WEB SİTESİ FAALİYETE BAŞLADI…

Sayın Okurlar ve Değerli Meslektaşlarım,

Ege Sağlık İdarecileri Derneği 2017 Kasım ayı içinde;Web sitelerini ”www.egesid.com“ aktif hale getirerek meslektaşlarımızın ve tüm okurların kullanımına açtı. Bu vesileyle EGESİD Başkanı Sayın Muzaffer Erk’i kutlar, darısı SİDEF üyesi diğer derneklerin olması dileği ile Hepinize Saygılarımı sunarım.

Mehmet ARSLAN
ASİD Yönetim Kurulu Başkanı

http://www.egesid.com/