YÖNETİM KURULUMUZDA DEĞİŞİM!

Derneğimiz Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim İrfan SÜER Özel nedenlerinden dolayı 12.05.2017 tarihli dilekçesi ile istifa ettiğinden, 2017/23 sayılı Yönetim Kurulumuzun kararı ile Tüzüğümüzün 10.maddesine istinaden Fatma ÜZÜMCÜ, Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirilmiştir. Duyurulur…

 

ASİD Yönetim Kurulu