SİDEF II. OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİ

Akdeniz Sağlık İdarecileri Derneği olarak Kurucu Üyesi olduğumuz Sağlık İdarecileri Dernekleri Federasyonu II. Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.Nisan.2017 Pazar günü saat 11.00’ de Casa De Maris Hotel – Marmaris adresinde gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurula; Sağlık İdarecileri Dernekleri Federasyonu Tüzüğünün 6.maddesine istinaden Derneğimizi 11 Delege ile temsil etme hakkımız olduğundan; Genel Kurulun tabii üyesi ve Delegesi olarak Dernek başkanımız Mehmet ARSLAN ve Eski Federasyon Genel Başkanı ve Derneğimiz Üyesi Muhittin Erman EMİROĞLU ile Yönetim kurulumuzca belirlenen Üyelerimizden; Fatma KAHYAOĞLU, Işık ÖZCAN, Mehmet Ali KAHYAOĞLU, Mehmet Bircan GÜLEÇ, Mustafa ÇOBAN, Nazife ÖZTÜRK, Ramazan ATA, Şeref DİLEKÇİ, Yusuf BİLDİR’ de Federasyon Delegesi olarak eksiksiz olarak Genel Kurula katılmışlardır.


Federasyona üye derneklerin delegelerinin katılımıyla gerçekleşen Genel kurulda; Sırasıyla; açılış, yoklama, divan heyeti seçimi, Yönetim ve denetleme kurullarının ibraları ile Tüzüğün, dernekler yönetmeliğine aykırı bazı maddelerinin düzeltilmesi ve 9.maddesindeki 3 yılda bir yapılan Olağan Genel Kurulun 2 yılda bir yapılması konusundaki tüzük değişikliğine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Daha sonra Yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyelerinin belirlenmesi için yapılan seçim sonucunda;

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri; Ramazan ATA, Gültekin BAYRAKTAR, Orhan ATASOY, Muzaffer ERK, Halil İbrahim SIRAKAYA, Hanife KAZMAZ , Ali ÜNAL

Yedek Üyeleri: Hasan KÜSMÜŞ, Nuh AKDEMİR, İsmail DÖNERTAŞ, Şule SOYLU, Betül İŞPAK, Mevlüt ÖZKARAN, Nazife ÖZTÜRK

Denetim Kurulu Asil Üyeleri: Cengiz KİTAPÇI, İsmail BAŞ, Mehmet Ali KAHYAOĞLU

Yedek Üyeleri: Abdullah SAVAŞ, Oktay YENİÇULHA, Emine KOÇAK, Seçilmişlerdir.


Genel Kurul, Sağlık İdaresi Dernekleri Federasyonunun çalışmaları hakkında delegelerin iyi dilek ve temennileri ile sonlandırılmıştır.

Bu vesile ile Sağlık İdarecileri Dernekleri Federasyonunun kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen Meslektaşlarımıza teşekkür eder, Yeni Seçilen Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine de Başarılar dileriz. Saygılarımla.

ASİD Yönetim Kurulu adına
Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet ARSLAN