PROJEMİZLE İLGİLİ AKADEMİK İŞBİRLİĞİ…

Derneğimizin ortağı olduğu “Care for Carers” adlı AB projemizin bundan sonraki sürecinde Akademik işbirliği yapmak için Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek okulu Müdürü ile daha önceki görüşmelerimize istinaden hazırladığım protokol maddelerinde mutabakata varmak için 14.04.2017 tarihinde; Yönetim Kurulu üyelerimizden Işık Özcan ve Mehmet Bircan Güleç ile Derneğimiz üyesi Proje yetkilisi Mustafa Çobanla beraber; Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek okulu Müdürü Doç. Dr. Sevim Ercan Kelek’le yaptığımız görüşme olumlu karşılanmış olup; herhangi bir aksilik olmazsa Önümüzdeki hafta içinde iş birliği protokolümüzü imzalayacağız. Bu konudaki gelişmelere göre sizlere daha geniş bilgi verilecektir. Saygılarımla.

Mehmet ARSLAN
Akdeniz Sağlık İdarecileri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı