SSİVİL TOPLUM SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 150 STK TEMSİLCİSİNİN KATILIMIYLA İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

-Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan “Sivil Toplum Sektörü 2016-2017 Dönemi Programlama Sürecine Hazırlık ve Uygulama Desteği Projesi” kapsamında düzenlenen Sivil Toplum Sektörü Çalıştaylarının ikincisi 30 Mart 2017 tarihinde İstanbul’da sivil toplum kuruluşlarının geniş katılımıyla gerçekleştirildi. Çalıştaya Derneğimiz Saymanı Fatma KAHYAOĞLU ile Derneğimiz üyeleri Mehmet Ali KAHYAOĞLU ve Aygül YANIK katıldı. Arkadaşlarımızca Aşağıda Çalıştay’la ilgili kısaca bilgilendirme yapılmıştır.


-Çalıştay, Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Vekili Büyükelçi Selim Yenel ve İstanbul Vali Yardımcısı ve AB Temas Noktası Ahmet Önal tarafından yapılan açılış konuşmaları ile başladı. Açılış konuşmalarında sivil toplumun IPA’nın ikinci döneminde (2014-2020) bir “sektör” olarak tanımlanmasının ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin artırılması için sürdürülen çalışmaların önemi vurgulandı. Ardından, Avrupa Birliği Bakanlığı temsilcileri tarafından katılımcılara “sivil toplum sektörü” ve programlama sürecinin işleyişine ilişkin detaylı bilgi verildi. Çalıştayın sabah oturumu, yeni dönemde AB mali yardımları kapsamında sivil toplum kuruluşlarının yararlanabileceği hibe olanaklarının anlatılması ile son buldu.

-Çalıştayın öğleden sonra gerçekleşen oturumunda, sivil toplum sektörünün programlama sürecine sivil toplum kuruluşlarının aktif katılımlarının nasıl sağlanabileceği ve AB mali yardımlarının sivil toplum kuruluşlarının hangi ihtiyaçlarına cevap bulabileceği konularının tartışıldığı grup çalışmaları yapıldı. Grup çalışmalarında ayrıca, AB mali yardımları kapsamında geliştirilecek hibe programlarına ve projelere ilişkin görüş ve öneriler paylaşıldı. Çalıştay, STK temsilcilerinin grup çalışmaları kapsamında oluşan görüş ve önerilere ilişkin olarak yaptığı sunumlarla son buldu. Çalıştayda kullanılan sunumlara aşağıdaki uzantıdan erişim sağlayabilirsiniz.

 

Sivil Toplum Sektörü ve Programlama Süreci

AB Mali Yardımları Kapsamında STK’lara Sağlanan Destekler