YÖNETİM KURULUMUZUN 2016 YILI ÇALIŞMALARI

27.08.2003 tarihinde faaliyetine başlayan Derneğimizin bugüne kadar varlığını sürdürmesinde katkıları olan Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu organlarında görev alanlar ile üye olarak desteğini sürdüren Meslektaşlarımıza öncelikle çok teşekkür ederiz.

Bildiğiniz gibi 21.05.2016 tarihindeki Genel Kurulumuzda seçilen Yönetim Kurulumuz 27.05.2016 tarihi itibariyle ilk toplantısını yaparak, Kısıtlı imkânları verimli bir şekilde kullanmaya özen göstererek çalışmalarına başlamış olup, 2017 yılı Ocak ayına kadar 7 ay içinde;

Öncelikli olarak Mali sorunlarının giderilmesi için, Daha önceki banka hesaplarından her ay işletim hesabı kesilmesi nedeni ile  eski Banka hesabımız kapatılarak,  Ziraat Bankası Antalya Üçkapılar şubesinde yeni hesap açılmıştır.

Daha sonra kira giderlerinin düşürülmesi için Derneğimiz merkezinin yerinin değiştirilmesi ile ilgili çalışma ve araştırma yapılarak, 2016 yılı Ağustos ayında daha ucuz ve uygun olan yeni adresimize derneğimiz bütçesinden hiçbir masraf yapmadan, Taşıma, nakliye ve temizlik işini de kendimiz yaparak taşınılmıştır.

Bildiğiniz gibi Derneğimizin üye aidatları haricinde başkaca bir geliri yoktur. Derneğimiz üyelerinin de çoğunluğu 2016 yılı üye aidatlarını ödeyerek bize desteklerini göstermişlerdir. Bugüne kadar ödeyemeyen üyelerimizin de en kısa sürede ödeyeceklerine inanıyoruz.

Bunun yanı sıra idari sorunlarla ilgili olarak da; Derneğimizin DERBİS kayıtları ve diğer evrak ile üye kayıtları, web sitesi vb. gibi derneğimizin birçok sorunun çözümü için çalışmalar yapılmıştır.

Ayrıca Birleşik Krallık, Avusturya Hollanda, İsveç, İtalya’daki kuruluşlarla beraber, Ülkemiz adına Derneğimizin Ortak olduğu Avrupa Birliği projesi sözleşmesi 04.10.2016 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanlığımızca imzalanarak 24 aylık bir süre için çalışmalara başlanılmış; 2016 yılının Ekim ve Kasım aylarında İngiltere ve İsveç toplantıları  Derneğimiz temsilcilerinin de katılımı ile gerçekleştirilmiştir.2017 ve 2018 yılında da çalışmalar devam edecektir. Bu konuda 2017 Sonbaharında Ülkemizde yapılacak Proje toplantısı öncesinde Sempozyum yapılması düşünülmekte olup, gelişmeleri sosyal medya ve web sitemizden duyurmaya devam edeceğiz.

Sonuç olarak; Yönetim Kurulumuzun göreve başladığı 2016 Haziran ayından yılsonuna kadar 7 aylık süre içinde İki defa sosyal etkinlik ve Sağlık İdarecileri Geleneksel sonbahar toplantısı düzenlenmiş, 19 Giden Evrak,28 Gelen Evrak işlemi yapılmış, bu süre içinde 28 defa yapılan Yönetim Kurulu toplantısında da 51 karar alınarak ( 34 idari ve Mali, 8 sosyal etkinlik, 9 proje yönetimi hakkında) 2016 yılının çalışmaları tamamlanmıştır. 06.01.2017 tarihinde yaptığımız yeni yılın ilk yönetim kurulu toplantısı sonucunda düzenlediğimiz, 2016 yılı çalışmalarımız ve Mali durumuzu belirten beyannamemizde İl Dernekler Müdürlüğünce yapılan inceleme sonucu Mevzuata uygun olduğu tespit edilerek onaylanmıştır.

Yukarıda Yönetim kurulumuzun 2016 yılı çalışmaları belirtilmiş olup, Sizlerin desteğinizi yanımızda hissettiğimiz sürece daha çok çalışıp, daha üretken bir dönem geçireceğimize inanıyoruz. Unutmayın Bu dernek hepimizin, Sevgi ve Saygılarımızla…

ASİD Yönetim Kurulu