DERNEĞİMİZİN PROJE EKİBİNDE GÖREV ALMAK İSTEYENLERE DUYURU !

Avrupa birliği Erasmus Programı altında KA 2 mesleki eğitim ve öğretim uygulaması olarak ortağı olduğumuz  “Care for Carers” adlı proje çalışmasında görev ve sorumluluk almak isteyen üyelerimizin 21.10.2016 tarihi, saat 17.00’ye kadar ekte örneği sunulan dilekçe ile Derneğimiz Merkezine müracaat etmeleri (Yönetim Kurulu Üyelerine de dilekçelerini teslim edebilirler.) gerekmektedir.

Müracaat eden Meslektaşlarımızın Derneğimiz üyesi olması ve Derneğinizin tüzüğünde belirtilen sorumluluklarını yerine getirmesi zorunludur. Sadece danışmanlık ve proje konusunda uzman olanlar için bu koşul aranmayacak olup, bu konumda olanlardan da en fazla 2 kişi gruba dâhil edilebilecektir.

Yönetim kurulumuzca 21.10.2016 Akşamı yapılacak toplantıda dilekçeler değerlendirilerek, İstekli olan Üyelerimiz arasından Proje Yönetim Grubu oluşturulup, web sitemizden duyurulacak ve en kısa sürede Antalya Valiliği İl Dernekler Müdürlüğüne bildirilecektir.

ASİD Yönetim Kurulu

 


 

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

AKDENİZ SAĞLIK İDARECİLERİ DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

ANTALYA

Derneğiniz üyesi olarak, Avrupa Birliği Erasmus Programı altında KA 2 mesleki eğitim ve öğretim uygulamasında, Derneğimizin ortağı olduğu “Care for Carers” adlı projede, Derneğimiz yönetim kurulu kararları ve Proje sözleşme ve şartları dâhilinde gönüllü olarak çalışmak ve proje ekibinde görev almak istiyorum. Gereğini arz ederim. …/10/2016

İmza

Adı soyadı

Adres:

(Lütfen cep telefonu numaranızı ve e-mailinizi de bildiriniz)

Ek:ÖZGEÇMİŞ:(Kısa olarak fonksiyonel özgeçmişi, varsa daha önce katıldığı herhangi bir proje,vb.)