18 Aralık Hastane Yöneticileri Günü olarak kabul edildi.

7’inci Ulusal Üniversite Hastaneleri Başmüdürleri İstişare Toplantısı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başmüdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda sağlık hizmetleri ve hastane işletmeciliği sorunları tüm yönleri ile tartışıldı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başmüdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya 24 üniversitenin hastane idarecileri olan hastane başmüdürleri, müdürleri, işletme müdürleri ve yardımcıları katıldı. Yoğun bir katılımla iki gün boyunca süren toplantıda üniversite hastanelerindeki gelir ve gidere yönelik olarak finansal-mali sorunlar, Sağlık Uygulama Tebliği’ne ( SUT) göre faturalandırma ve kesintileri, 657 ve firma çalışanları ile ilgili sorunlar, satın alma ihale süreçleri, firma ödemeleri, stok kontrol ve takipleri, hastane otomasyon sistemi, performans ödemeleri gibi hastane işletmesiyle ilgili sorunlar tartışılarak çözüm önerileri konuşuldu.

 

Yavuz Yıldırım : Sorunlarımızın başında finansal konular geliyor

Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Spor Eğitim Uygulama Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen, 7’inci Ulusal Üniversite Hastaneleri Başmüdürleri İstişare Toplantısı açılış konuşmaları ile başladı. Bu bölümde kürsüye gelen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi  Başmüdürü Yavuz Yıldırım, Üniversite Hastaneleri Başmüdürleri toplantısının her yıl geleneksel olarak yapıldığını, önceki yıllarda Konya, Erciyes , Eskişehir, Urfa , Mersin,  Kocaeli Üniversite Hastanesi Başmüdürlükleri tarafından gerçekleştirilen bu toplantıların bu yıl kendi hastanelerinde gerçekleşmesine ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Ulusal Üniversite Hastaneleri Başmüdürleri İstişare toplantılarının, üniversite hastanelerinin sürdürülebilirliği ve geleceğini değerlendirme açısından önemli olduğunu vurgulayan Yavuz Yıldırım, toplantıya Dokuz Eylül Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Muğla Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nden hastane yöneticilerinin katıldığını söyledi.

Üniversite hastanelerinin benzer ortak sorunlar yaşadıklarını belirten Başmüdür Yıldırım,  bir taraftan sağlık hizmeti verilirken diğer yandan da hastane işletmeciliğini kar amacı gütmeden sürdürmeye çalıştıklarını ifade etti.

Yaşadıkları en önemli sorunların başında finansal sıkıntıların geldiğini sözlerine ekleyen Yavuz Yıldırım, üniversite hastanelerinin içerisinde bulundukları sıkıntıları ve çözüm önerilerini toplantıda tüm yönleri ile tartışacaklarını ifade etti.

Prof. Dr. Ünal: YÖK inisiyatif alarak sorunlarımızı daha üst makamlara iletmeli

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Ünal ise konuşulmasında gerçekleştirilen toplantının önemine değinerek, üniversite hastanelerinin sorunlarının oldukça fazla olduğunu, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerin sorunlarını aşmak için bir adım önde olduğunu bu amaçla da Kamu Hastaneleri Birliği Kurumunun kurularak sorunlara çözüm arandığını söyledi.

Üniversite hastanelerinin ise biraz daha sahipsiz kaldığını sözlerine ekleyen Başhekim  Prof. Dr. Ünal, Yüksel Öğretim Kurumunun daha fazla inisiyatif alarak sorunlarını dile getirmesini  ve çözüme yönelik önerileri daha üst makamlara sunması gerektiğini ifade etti.

Üniversite hastanelerinin diğer Kamu hastanelerinden farklı olduğunu sağlık hizmeti sunumunun sadece işlerinin bir bölümünü oluşturduğunu sözlerine ekleyen Ünal,  asıl işlerinin eğitim ve araştırma olduğuna vurgu yaptı. Ünal mevcut yapı içerisinde üniversite hastanelerinden daha çok sağlık hizmeti sunumuna odaklanmalarının beklediğini sistemin eğitim ve araştırmayı biraz daha geri plana ittiğini kaydetti. Sağlık hizmetinin kaliteli ve istenilen düzeyde verilebilmesinin, hizmetin verildiği kurumun maddi durumuyla yakından ilişkili olduğunun altını çizen isim Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Ünal, işletmenin sürdürülebilirliği ve kaliteli hizmet sunabilmesi için mevcut sorunlara ivedilikle çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Geçici: Mucize yaratmak için çabalamanın gereği yok

Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Ömer Geçici de konuşmasında, üniversite hastanelerinin sadece akademisyenlerden oluşmadığını, yönetimin ve hastanelerin işlevlerini yerine getirebilmelerini sağlayan yöneticilerin de görev yaptığını belirtti.

Hastane müdürlerinin, yöneticilerinin yoğun bir şekilde çalıştığını dile getiren Geçici, yoğun çalışma ortamında ailelerini, çocuklarını ihmal ettiklerini kaydetti.

Başarının kaynağının iyi niyetli çalışmak olduğunu sözlerine ekleyen Prof. Dr. Geçici, iş yükü yoğunluğunun tartışılmaz bir gerçek olduğunu ifade ederek, yapılan işlerde mucizeler yaratmaya çabalamaya gerek olmadığını, iyi niyetle ve iyi bir şekilde işleri yürütmeye çalışılmasının sonucunda çok güzel sonuçların elde edilebileceğini kaydetti.

Bilal Ak: Profesyonel Hastane Yöneticileri Yetiştiriliyor

Sağlık İdarecileri Derneği Başkanı  Yrd. Doç. Dr. Bilal Ak sağlık idareciliği ve kimlerin sağlık idarecisi görevini yerine getirebileceği konusunda bilgiler verdi. Bilal Ak, YÖK Başkanlığının ‘unvan’ konulu ilgili yazısı ile Sağlık İdaresi   programlarından mezun olanlara  “Sağlık İdarecisi” Sağlık Kurumları İşletmeciliği  programlarından mezun olanlara ise“Sağlık Kurumları Yöneticisi” unvanı verildiği belirtildiğini ifade ederek, bu unvanı taşıyan kişilerin SB Merkez teşkilatı  Uzman, Şube Md., Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, Genel Koordinatörlük, Bakanlık Müşavirliği, Müfettiş yardımcılığı, müfettişlik Hastanen Baş Müdürü, Hastane Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı, İl Sağlık Müdür Yardımcısı, İl Sağlık Müdürlüğü Şube Müdürü, Sağlık Planlamacısı, Sağlık Eğitimcisi ve Sağlık İdarecisi gibi görevlerde hizmet verdiklerini kaydetti.

Türkiye’de Sağlık idaresi ve hastane yönetimi konusunda ilk lisans eğitiminin  bundan 46 yıl önce Sağlık İdaresi Yüksekokulu’nda başladığını, bu gün 25 üniversite de 8 ön lisans programı, 8 fakülte ve bir  yüksekokulda  9 lisans programı , 14 yüksek lisans programı  ve  4 doktora programında ise sağlık idaresi , hastane işletmeciliği ve sağlık kurumları vb programlarda   temel ekonomi, işletme, muhasebe, hukuk, bilgi yönetimi, vb derslerin dışında hastanelere özel disiplin dersleri olarak; sağlık ekonomisi, hastane işletmeciliği, hastanelerde üretim yönetimi, hastanelerde pazarlama yönetimi, hastanelerde finans yönetimi, hastanelerde tedarik yönetimi, hastane yönetim ve organizasyonu, hastanelerde stokların yönetimi, sağlık hukuku, hastane maliyet muhasebesi, hastanelerde DRG, hastanelerde toplam kalite yönetimi, hastanelerde halkla ilişkiler, hastane bilgi Yönetimi, epidemiyoloji, tıbbi istatistik, tıbbi dokümantasyon, sağlık politikaları, sağlık planlaması, hastanelerde insan kaynakları yönetimi, hastane tıbbi birimler stajı, hastane işletmecilik birimleri stajının yer aldığı ve bu programlar  sayesinde profesyonel hastane yöneticileri yetiştirildiğini kaydetti.

Bilal Ak, “Fakat; Türkiye’de bu kadar üniversite de çok sayıda programlarla profesyonel hastane yöneticileri yetiştirilmesine rağmen Üniversitelerimizin Sağlık Uygulama Merkezlerinin hastanelerinde hastane müdürü ve hastane başmüdürü olarak bu program mezunu profesyonel hastane yöneticilerinin yaygın olarak kullanılmaması çok büyük bir eksikliktir. Sözü edilen programlardan mezun hastane yöneticilerinin üniversite hastanelerinde görevlendirilmelerin öneriyoruz” dedi.

8.Ulusal Üniversite Hastaneleri Başmüdürleri İstişare toplantısının yapılan oylama ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastane Başmüdürlüğü tarafından düzenlenmesine karar verildi.

Ayrıca Türkiye ‘de  Sağlık İdarecileri eğitiminin başladığı tarih olan 18 Aralık 1963 tarihinin her yıl 18 Aralık’da Hastane Yöneticileri günü olarak kutlanmasına karar verildi.